مدل‌سازی عددی جریان ورودی به بستر مرطوب با برهمکنش‌های سطح‌آزاد پیچیده با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار با تراکم پذیری ضعیف

فرامرز جلوه‌گر؛ حسین مهدیزاده؛ مهدی ملازاده؛ احمد شکیبائی‌نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/ewe.2022.356038.1800