فرآیند داوری و پذیرش مقالات

مجله محیط زیست و مهندسی آب (EWE)  از فرآیند بررسی دوسوکور برای داوری مقالات استفاده می­کند.  به­طوریکه داور هویت نویسنده را نمی­داند و بالعکس. نویسندگان باید هنگام ارسال اولیه مقاله خود، سه داور با تخصص مرتبط با موضوع مقاله پیشنهاد دهند. هنگام پیشنهاد داوران، لطفاً مطمئن شوید که آنها کاملاً مستقل هستند و به هیچ وجه با اثر و نویسندگان مرتبط نیستند. اکیداً توصیه می‌شود ترکیبی از داوران مؤسسات مختلف را پیشنهاد کنید. یک آدرس ایمیل آکادمیک برای هر داور پیشنهادی باید توسط نویسنده مسئول ارائه شود. لطفاً توجه داشته باشید که مجله EWE ممکن است از همه داورهای پیشنهادی استفاده نکند، اما پیشنهاد این داوران به تسهیل روند بررسی مقالات کمک می کند.

فرآیند داوری مقاله (دو تا سه ماه)

الف- ثبت مقاله و بررسی اولیه (یک هفته)

با ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول، ارزیابی اولیه در دفتر مجله انجام خواهد شد. در ارزیابی اولیه معیارهایی از جمله ارتباط مقاله با موضوعات و اهداف مجله، کیفیت مناسب از نظر محتوا، استفاده از منابع مناسب و به­روز، نوآوری و انطباق با فرمت مجله مد نظر قرار می­گیرد. بررسی اولیه مقالات در فرآیند زیر انجام می‌شود:

  1. ثبت­نام نویسنده­(ها) و ارسال اولیه مقاله توسط نویسنده مسئول در سایت مجله و تکمیل مشخصات و اطلاعات نویسندگان
  2. اعلام نظر سردبیر مجله در خصوص معیارهای اولیه مقاله و در صورت لزوم ارجاع به دبیر تخصصی (یک هفته)
  3. ارسال مقاله برای تغییرات ساختاری/فرمتی (در صورت وجود) به نویسنده مسئول. در صورتی که فرمت مجله به درستی رعایت نشده باشد، مقاله برای ارسال مجدد به عنوان یک مقاله جدید عودت داده می شود.

ب- تصمیم­ گیری اولیه

با توجه به پیشنهاد داوران در ارزیابی مقاله، تصمیم اولیه بر اساس یکی از موارد زیر اتخاذ خواهد شد:

1- در صورت رد مقاله توسط دو نفر از سه داور منصوب، مقاله از فرآیند پذیرش مجله حذف و به نویسنده اطلاع داده خواهد شد.

2- در صورت قبولی مقاله توسط دو داور، مقاله در مرحله پذیرش نهایی خواهد بود.

3- در صورت درخواست داوران برای بازنگری کلی یا جزئی مقاله، مقاله برای بازبینی به نویسندگان بازگردانده می‌شود.

4- در صورتی که داوران در زمان مقرر مقاله را ارزیابی نکردند یا داوری آنها در راستای ارتقای مقاله نبود، داور/داوران جدید تعیین می­شود و روند بررسی ادامه می‌یابد.

5- نظرات توسط سردبیر/دبیر تخصصی ارزیابی و تصمیم اولیه گرفته خواهد شد (یک هفته).

6- در صورت رد نشدن مقاله، نظرات داوران برای نویسندگان ارسال خواهد شد.

7- ارائه نسخه اصلاح شده مقاله و پاسخ به نظرات داوران توسط نویسندگان (دو هفته)

8- در مواردی که داوران درخواست دور دوم داوری (تطبیق) را داشتند، مقالات برای ارزیابی نسخه جدید مقاله (10 روز) برای داور ارسال می‌شود. در غیر این صورت، سردبیر/دبیر تخصصی نسخه اصلاح شده مقاله را با نظرات داوران تطبیق خواهند داد.

9- در صورت رد مقاله، به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مراحل انتشار (3 روزه) می­رود.

10- هزینه داوری  مقاله مطابق آنچه که در سایت مجله اعلام شده است از نویسنده درخواست می شود. این هزینه در صورت رد مقاله در مراحل بعدی به هر دلیلی، قابل برگشت به نویسندگان محترم نمی باشد.

ج- پس از پذیرش اولیه مقاله

پس از پذیرش اولیه، مراحل پذیرش نهایی و چاپ مقاله به صورت زیر انجام می شود:

  1. مقاله برای انجام ارزیابی فنی/علمی به ویراستیار فنی ارسال می­شود.
  2. نظرات ویراستیار فنی به نویسندگان برای اصلاح مقاله اعلام می شود.
  3. در صورت انجام إصلاحات توسط نویسندگان و تایید آن توسط سردبیر، هزینه چاپ مقاله از نویسنده دریافت و مقاله پذیرش نهایی می شود. گواهی پذیرش مقاله در این مرحله از سایت مجله در پرتال نویسنده مسئول، قابل دانلود می باشد.
  4. در این مرحله به هر مقاله یک شماره DOI اختصاص داده می‌شود و مقاله در بخش «مقالات آماده چاپ» در سایت مجله در دسترس خواهد بود.
  5. مقاله برای صفحه آرایی به صفحه آرا ارسال می شود.
  6. قبل از چاپ نهایی، نویسندگان نسخه نهایی مقاله (قبل از چاپ) را دریافت خواهند کرد. که طی آن، وابستگی سازمانی و مشخصات نویسندگان، و متن نهایی مقاله توسط نویسندگان تایید می شود. امکان تغییرات در فایل بعد از این مرحله برای نویسندگان میسر نمی باشد. 
  7. بلافاصله بعد از تایید نویسندگان «جلد و شماره» به مقاله اختصاص داده می­شود.  

زمان انتظار برای چاپ مقاله بستگی به تعداد مقالات پذیرفته شده دارد. با این حال، مقالات به محض پذیرش نهایی در بخش «مقالات آماده چاپ» در سایت مجله در دسترس خواهند بود.  پس از تکمیل مقالات هر جلد، همه مقالات با فرمتهای PDF و XML به‌صورت رایگان در سایت مجله قابل دانلود می‌باشد.

دقت فرمایید که در صورت عدم انجام هر کدام از موارد فوق توسط نویسندگان محترم، مقاله در هر مرحله رد خواهد شد.

فلوچارت فرایند بررسی و انتشار مقالات 

فرایند پذیرش و چاپ مقالات