فرآیند داوری مقالات

مجله محیط زیست و مهندسی آب (EWE)  از فرآیند بررسی دوسوکور برای داوری مقالات استفاده می­کند.  به­طوریکه داور هویت نویسنده را نمی­داند و بالعکس. نویسندگان باید هنگام ارسال اولیه مقاله خود، سه داور با تخصص مرتبط با موضوع مقاله پیشنهاد دهند. هنگام پیشنهاد داوران، لطفاً مطمئن شوید که آنها کاملاً مستقل هستند و به هیچ وجه با اثر و نویسندگان مرتبط نیستند. اکیداً توصیه می‌شود ترکیبی از داوران مؤسسات مختلف را پیشنهاد کنید. یک آدرس ایمیل آکادمیک برای هر داور پیشنهادی باید توسط نویسنده مسئول ارائه شود. لطفاً توجه داشته باشید که مجله EWE ممکن است از همه داورهای پیشنهادی استفاده نکند، اما پیشنهاد این داوران به تسهیل روند بررسی مقالات کمک می کند.

 

فرآیند داوری مقاله (دو تا سه ماه)

الف- ثبت مقاله و بررسی اولیه (یک هفته)

با ارسال مقاله توسط نویسنده، ارزیابی اولیه انجام خواهد شد. در ارزیابی اولیه معیارهایی از جمله ارتباط مقاله با موضوعات و اهداف مجله، کیفیت مناسب از نظر محتوا، استفاده از منابع مناسب و به­روز، نوآوری و انطباق با فرمت مجله مد نظر قرار می­گیرد. بررسی اولیه مقالات در فرآیند زیر انجام می‌شود:

  1. ثبت­نام نویسنده­(ها) و ارسال اولیه مقاله توسط نویسنده مسئول در سایت مجله و تکمیل مشخصات و طلاعات نویسندگان (توسط نویسنده مسئول)
  2. اعلام نظر سردبیر مجله در خصوص معیارهای اولیه مقاله و در صورت لزوم ارجاع به دبیر تخصصی (یک هفته)
  3. ارسال مقاله برای تغییرات ساختاری/فرمتی (در صورت وجود) به نویسنده

 

ب- داوری تخصصی دوسوناشناس (یک تا دو ماه)

مقالاتی که در مرحله بررسی اولیه رد نشوند، با حفظ محرمانه بودن و بدون نام نویسندگان، طی مراحل زیر برای داوران حرفه­ای ارسال می­شوند:

1- ارسال مقاله به سه داور دارای تخصص در زمینه مقاله توسط سردبیر/دبیر تخصصی (سه روز). این داوران لزوماً داوران پیشنهادی نویسنده نیستند.

2- داوری مقاله و ارسال نظرات همراه با تکمیل فرم ارزیابی داوران و نظرات سردبیر به منظور ارتقا و ادیت مقاله به نویسنده (20 روز)

 

ج- تصمیم ­گیری اولیه

با توجه به پیشنهاد داوران در ارزیابی مقاله، تصمیم اولیه بر اساس یکی از موارد زیر اتخاذ خواهد شد:

1- در صورت رد مقاله توسط دو نفر از سه داور منصوب، مقاله از فرآیند پذیرش مجله حذف و به نویسنده اطلاع داده خواهد شد.

2- در صورت قبولی مقاله توسط دو داور، مقاله در مرحله پذیرش نهایی خواهد بود.

3- در صورت درخواست داوران برای بازنگری کلی یا جزئی مقاله، مقاله برای بازبینی به نویسندگان بازگردانده می‌شود.

4- در صورتی که داوران در زمان مقرر مقاله را ارزیابی نکردند یا داوری آنها در راستای ارتقای مقاله نبود، داور/داوران جدید تعیین می­شود و روند بررسی ادامه می‌یابد.

5- نظرات توسط سردبیر/دبیر تخصصی ارزیابی و تصمیم اولیه گرفته خواهد شد (یک هفته).

6- در صورت رد نشدن مقاله، نظرات داوران برای نویسندگان ارسال خواهد شد.

7- ارائه نسخه اصلاح شده مقاله و پاسخ به نظرات داوران توسط نویسندگان (دو هفته)

8- در مواردی که داوران درخواست دور دوم داوری را داشتند، مقالات برای ارزیابی نسخه جدید مقاله (10 روز) برای داور ارسال می‌شود. در غیر این صورت، سردبیر/دبیر تخصصی نسخه اصلاح شده مقاله را با نظرات داوران تطبیق خواهند داد.

9- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مراحل انتشار (3 روزه) می­رود.

10- درخواست هزینه چاپ  مقاله مطابق آنچه که در سایت مجله اعلام شده است.

 

د- پس از پذیرش مقاله

پس از پذیرش، مقاله برای انجام حروف‌چینی به صفحه­آرا ارسال می­شود. پس از تکمیل حروف‌چینی، نویسندگان نسخه نهایی مقاله را دریافت خواهند کرد که طی آن، تأیید وابستگی سازمانی و مشخصات نویسندگان، تایید متن نهایی مقاله و همچنین پرداخت هزینه چاپ درخواست می‌شود. هنگامی‌که نویسندگان این مرحله را به پایان رساندند، مقاله برای چاپ پردازش می‌شود و «جلد و شماره» به مقاله اختصاص داده می­شود. سپس مقاله به­صورت آنلاین پاپ نهایی می­شود.

زمان انتظار برای چاپ مقاله بستگی به تعداد مقالات پذیرفته شده دارد. با این حال، مقالات به محض پذیرش نهایی در بخش «مقالات آماده چاپ» در سایت مجله در دسترس خواهند بود. در این مرحله به هر مقاله یک شماره DOI اختصاص داده می‌شود. پس از تکمیل مقالات هر جلد، همه مقالات با فرمتهای PDF و XML به‌صورت رایگان در سایت مجله قابل دانلود می‌باشد.

 

فلوچارت فرایند بررسی و انتشار مقالات