آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 867
تعداد پذیرش 323
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 445
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 343

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 115
تعداد مشاهده مقاله 32122
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9510
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 51 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 187 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 66 روز
درصد پذیرش 37 %