آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 936
تعداد پذیرش 364
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 483
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 367

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 152
تعداد مشاهده مقاله 60837
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24224
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 50 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 191 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 39 %