اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 789
تعداد پذیرش 295
تعداد عدم پذیرش 403

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 178
تعداد مشاهده مقاله 38506
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17759
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 154 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 37 %