آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 811
تعداد پذیرش 297
تعداد عدم پذیرش 417
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 317

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 74
تعداد مشاهده مقاله 16041
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4332
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 175 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1700 روز
درصد پذیرش 37 %