آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 902
تعداد پذیرش 346
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 465
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 353

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 130
تعداد مشاهده مقاله 48959
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16373
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 50 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 193 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 78 روز
درصد پذیرش 38 %