انعقاد تفاهم نامه همکاری مجله "محیط زیست و مهندسی آب" با شرکت مهندسین مشاور بهاب نواندیش
شرکت مهندسین مشاور بهاب نواندیش طی تفاهم نامه ای با مجله محیط زیست و مهندسی آب به مدت 5 سال این مجله را تحت حمایت مادی خود قرار داد. شرکت مهندسین مشاور بهاب نواندیش در سال 1381 توسط گروهی از مهندسین با تجربه تأسیس و در زمینه های عمرانی و مهندسی آب در سطح ملی و بین المللی مشغول فعالیت می باشد. بخشی از هزینه های مجله توسط شرکت بهاب نواندیش تأمین می شود.

مطالعه بیشتر