درباره نشریه

 با توجه به بحران های زیست محیطی و لزوم تبیین مدیریت یکپارچه منابع آب، مجله " محیط زیست و مهندسی آب" نتایج تحقیقات در این زمینه ها را در اختیار محققین و کارشناسان قرار می­دهد. نظر به اینکه بعضاً انجام کارهای مهندسی در بخش آب ممکن است با عواقب زیست محیطی همراه باشد این مجله بطور اختصاصی مباحث محیط زیست و مهندسی آب را مد نظر قرار داده است. با توجه به اینکه  مساپل «مدیریت منابع آب»  و "محیط زیست" ارتباط نزدیکی به هم دارند، بررسی علمی موضوع در این مجله می­تواند مورد توجه مدیران اجرایی و محققین قرار گیرد. لذا، به­ منظور ارتقای شرایط زیست محیطی، این مجله ارتباطی بین رشته های مهندسی و مدیریت منابع آب، بهداشت محیط، محیط زیست و مهندسی و مدیریت حوزه های آبخیز ایجاد می­کند. 

 این مجله دستاوردهای پژوهشی چاپ نشده در قالب مقالات علمی، کوتاه و مروری در موضوعات مربوط به محیط زیست و مهندسی آب را پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند. مقالات پذیرش شده در  این مجله به صورت الکترونیکی چاپ و برای دسترسی له صورت آزاد در سایت مجله ارائه می شوند. نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را به صورت الکترونیکی در صفحه " ارسال مقاله" ثبت نموده و روند داوری را پی گیری نمایند.

 

مجله محیط زیست و مهندسی آب حاصل فعالیت مشترک بخش خصوصی با  انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران  است.

 

مجله به صورت فصل نامه و با تعداد چهار دوره در سال به طور منظم از سال 1394 منتشر می شود. 

 

این مجله دارای رتبه علمی «ب» از وزارت علوم تحقیقات و فناوری است و در تعدادی از سایتهای معتبر بین المللی نمایه شده است.