نویسندگان محترم برای ارتباط با دفتر مجله می توانند از فرم زیر استفاده و یا در موارد ضروری از اطلاعات تماس مسئولین مجله استفاده فرمایند. 

اطلاعات تماس

تلفن دفتر مجله: 08733722496 

ایمیل مجله: [email protected]

مدیر اجرایی و رئیس هیأت تحریریه: پروفسور بهزاد شاهمرادی

ایمیل:  [email protected]

تلفن تماس:  09187705355

مدیر مسئول: دکتر عطا امینی

ایمیل: [email protected]

تلفن تماس: 09183714538

زمان پاسخگویی: مسئولین مجله در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 13 پاسخگوی سوالات نویسندگان محترم می باشند. 

آدرس پستی: سنندج، بلوار پاسداران، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده بهداشت،  دکتر بهزاد شاهمرادی 


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image