تماس با ما

نویسندگان محترم برای ارتباط با دفتر مجله می توانند از فرم زیر استفاده و یا در موارد ضروری از اطلاعات تماس مسئولین مجله استفاده فرمایند. 

 08733722496 (دفتر مجله)

دکتر بهزاد شاهمرادی

Email: [email protected] ;  Tel: 0918 770 5355

دکتر عطا امینی

[email protected];   Tel: 09183714538;  

مسئولین مجله در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 13 پاسخگوی سوالات نویسندگان محترم می باشند. 

آدرس پستی: سنندج، بلوار پاسداران، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده بهداشت،  دکتر بهزاد شاهمرادی 


CAPTCHA Image