نویسندگان محترم برای ارتباط با دفتر مجله می توانند از فرم زیر استفاده و یا در موارد ضروری از اطلاعات تماس مسئولین مجله استفاده فرمایند. 

اطلاعات تماس

تلفن دفتر مجله: 08733722496 

ایمیل مجله: infojewe@gmail.com

مدیر اجرایی و مدیر مسئول مجله: پروفسور بهزاد شاهمرادی

ایمیل:  bshahmoradi@muk.ac.ir

تلفن تماس:  09187705355

سردبیر: دکتر عطا امینی

ایمیل: ata_amini@yahoo.com

تلفن تماس: 09183714538

زمان پاسخگویی: مسئولین مجله در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 13 پاسخگوی سوالات نویسندگان محترم می باشند. 

آدرس پستی: سنندج، بلوار پاسداران، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده بهداشت،  دکتر بهزاد شاهمرادی 


با توجه به مشکلات سایت، بعضاً امکان بررسی ایمیل مجله میسر نمی باشد. لطفا صرفاً از طریق راه های فوق الذکر برای برقراری ارتباط اقدام فرمایید.


فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image