نویسندگان محترم برای ارتباط با دفتر مجله می توانند از فرم زیر استفاده و یا در موارد ضروری از اطلاعات تماس مسئولین مجله استفاده فرمایند. 

اطلاعات تماس

ایمیل مجله: infojewe@gmail.com (استفاده از این ایمیل مناسبترین راه برای ارتباط با مسئولین مجله می باشد). 

مدیر اجرایی و مدیر مسئول مجله: پروفسور بهزاد شاهمرادی

ایمیل:  bshahmoradi@muk.ac.ir

تلفن تماس:  09187705355

سردبیر: دکتر عطا امینی

ایمیل: ata_amini@yahoo.com

تلفن تماس: 09183714538

زمان پاسخگویی: مسئولین مجله در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 13 پاسخگوی سوالات نویسندگان محترم می باشند. 

آدرس پستی: سنندج، بلوار پاسداران، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده بهداشت،  دکتر بهزاد شاهمرادی 

 


فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image