اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور بهزاد شاهمرادی

نانوتکنولوژی محیط استاد
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران

bshahmoradimuk.ac.ir
09187705355
0000-0002-2120-4518

h-index: 26  

دکتر بهزاد شاهمرادی، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان می باشد. ایشان کارشناسی را در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (1382)، کارشناسی ارشد را در دانشگاه میسور کشور هندوستان (1386) و  دکترای خود را در همین دانشگاه میسور کشور هند در سال 1390 به پایان رسانده است. در سال های اخیر مسئولیت بسیاری از طرح های پژوهشی و راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در رشته  مهندسی بهداشت محیط را بر عهده داشته است. ایشان علاوه بر مقالات علمی متعدد در مجلات معتبر، چند جلد کتاب تخصصی را از انگلیسی به فارسی ترجمه، دو جلد کتاب انگلیسی را تألیف و دو فصل کتاب را به زبان انگلیسی به چاپ رسانده است. تمرکز پژوهشی ایشان در زمینه سنتز نانوذرات آلایش شده جهت حذف آلایند های محیط زیستی بوده و از سال 1390 عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان می باشند. او در حال حاضر به عنوان سردبیر و نیز به همراه آقای دکتر عطا امینی به عنوان بنیانگذار و مالک مجله "محیط زیست و مهندسی آب" (EWE) فعالیت می کند.

مدیر مسئول

دکتر عطا امینی

مهندسی عمران، منابع آب دانشیار
هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، ایران

scientometric.areeo.ac.ir/Ata_Amini
a.aminiareeo.ac.ir
00989183714538
0000-0001-9358-185X

h-index: 16  

دکتر عطا امینی دانشیار مهندسی منابع آب در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان  (AREEO) می باشد، ایشان کارشناسی را در دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی ارشد را در دانشگاه ترتبیت مدرس و  دکترای خود را در دانشگاه پوترا در کشور مالزی (UPM) در سال 2009 به پایان رسانده است. در سال های اخیر مسئولیت بسیاری از پروژه های تحقیقاتی و راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مهندسی آب، آبخیزداری و عمران را بر عهده داشته است. او علاوه بر مقالات علمی، پنج کتاب و سه فصل کتاب را به چاپ رسانده است. ایشان کارهای تحقیقاتی خود را بر مطالعه مدیریت یکپارچه منابع آب، مهندسی رودخانه، رسوب، آبشستگی و مدیریت آبخیز متمرکز کرده است. دکتر عطا امینی بیش از 25 سال سابقه تدریس دارد و مقالات علمی و تحقیقاتی بسیاری را منتشر کرده است. او در حال حاضر به عنوان مدیر مسئول و نیز به همراه آقای دکتر بهزاد شاهمرادی به عنوان بنیانگذار و مالک مجله محیط زیست و مهندسی آب (EWE) فعالیت می کند.

 

Scopus Author ID: 49361121300

Web of Science ResearcherID:  S-1629-2016

Google Scholar

ResearchGate   

رئیس هیئت تحریریه

پروفسور مقداد پیرصاحب

مهندسی بهداشت محیط استاد
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

isid.research.ac.ir/Meghdad_Pirsaheb
mpirsahebkums.ac.ir
0000-0001-9189-772X

h-index: 41  

اعضای هیات تحریریه

سید محمد تاج بخش فخرآبادی

مهندسی آبخیزداری دانشیار
گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، ایران

tajbakhsh.mbirjand.ac.ir
0000-0002-2097-9944


دکتر سید محمد تاجبخش از سال 1375 در دانشگاه بیرجند ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست  فعالیت و قبل از آن در سال 1374 در مرکز تحقیقات خراسان رضوی و در سال های 1371  و 1372 در شرکت خدمات مهندسی جهاد (دفتر خراسان رضوی) مشغول بوده است. زمینه فعالیت او حفاظت آب و خاک و ژئومورفولوژی بوده است.علاوه بر تدریس دروس در مقاطع مختلف تحصیلی، در طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی  مشغول بوده و از سال 1392 تا 1400 عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران می باشد.

تحصیلات:

کارشناسی: مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران، 1371

کارشناسی ارشد:    آبخیزداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 1374

دکتری: آبخیزداری-زئومورفولوژِی، دانشگاه دهلی، دهلی، هند، 1388

Web of Science ResearcherID

Google scholar

پروفسور جهانگیر پرهمت

مهندسی آبیاری استاد
عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران، ایران

scientometric.areeo.ac.ir/Jahangir_Porhemmat
porhemmatscwmri.ac.ir
0000-0003-1162-644X

پروفسور بهاالدین خالدی

آمار استاد
عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

bkhaledirazi.ac.ir
0000-0002-1294-9251

h-index: 21  

پروفسور هوشنگ قمر نیا

مهندسی کشاورزی آبیاری استاد
عضو هیات علمی گروه مهندسی آب
دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

hghamarniarazi.ac.ir
0000-0003-2106-1075

پروفسور سعید اسلامیان

مهندسی هیدرولوژی استاد
گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

saeidcc.iut.ac.ir
0000-0002-4481-3201

h-index: 33  

پروفسور افشین ملکی

مهندسی بهداشت محیط استاد
رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایارن

malekimuk.ac.ir
0000-0001-8261-8717

h-index: 35  

پروفسور سهیل سبحان اردکانی

علوم و مهندسی محیط زیست استاد
گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

s_sobhaniauh.ac.ir
0000-0002-6038-0514

h-index: 23  

پروفسور ابوالفضل اکبرپور

مدیریت منابع آب استاد
گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

akbarpourbirjand.ac.ir
0000-0002-9693-1998

h-index: 9  

دکتر جعفر نیکبخت

آبیاری و زهکشی دانشیار
گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

www.znu.ac.ir/members/nikbakht_jaefar
nikbakht.jaefarznu.ac.ir
0000-0002-1921-4127

h-index: 6  

دکتر جعفر نیکبخت دانشیار علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه زنجان می‌باشد. ایشان کارشناسی را در دانشگاه تبریز (1372-1376)، کارشناسی ارشد را در دانشگاه ترتبیت مدرس (1376-1379) و دکترای خود را در دانشگاه تربیت مدرس (1379-1385) به پایان رساند. ایشان در سال‌های اخیر راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته های مهندسی آب، باغبانی و زراعت را بر عهده داشته و بیش از 70 مقاله در مجلات علمی ملی و بین المللی به چاپ رسانده است. آقای دکتر نیکبخت یک جلد کتاب ترجمه و چندین طرح تحقیقاتی را نیز به انجام رسانده است. 

 

Web of Science Researcher ID: N-5681-2018

Google Scholar

ResearchGate

دکتر رئوف مصطفی زاده

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه اردبیل، ایران

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1189
raoofmostafazadehuma.ac.ir
04533512204
0000-0002-0401-0260

h-index: 10  

دکتر رئوف مصطفی‌زاده، دانشیار علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی است. ایشان کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و در سال 1393 مقطع دکتری را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نموده است. وی ضمن تدریس دروس تخصصی، بیش از 160 مقاله علمی، 110 مقاله کنفرانس، 12 مورد ترجمه و تالیف کتاب دانشگاهی، 5 طرح پژوهشی در مجامع مختلف علمی ارائه و به چاپ رسانده است. ایشان راهنمایی 33 پایان‌نامه و مشاوره 35 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده داشته است و دبیر برگزاری چندین همایش ملی و بین‌المللی بوده اند. علایق تحقیقاتی ایشان در زمینه‌های هیدرولوژی و مدل‌سازی آبخیز، ارزیابی سیمای سرزمین و تحلیل الگوی وقایع حدی هیدرو-اقلیمی (سیل-خشکسالی) و جریان محیط زیستی است.

Web of Science Researcher ID: E-5783-2015

Scopus Author ID: 36638088000

Publons Researcher-Id: 521913

Google Scholar

ResearchGate

Academia Edu

Publons 

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور اس. ام. لی

علوم محیط زیست استاد
گروه بهداشت و محیط زیست،
دانشگاه کاتولیک کواندانگ، گانگنونگ،
جمهوری کره جنوبی

eesmcku.ac.kr

h-index: 36  

پروفسور ثامر احمد محمود

مهندسی منابع آب استاد
گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه بغداد، عراق

scholar.google.com/citations?user=rvD4LOoAAAAJ&hl=en
tthamergmail.com
0000-0002-1174-8466

h-index: 9  

دکتر کی. وانتالا

مهندسی شیمی دانشیار
گروه مهندسی شیمی،
دانشکده مهندسی،
دانشگاه کان کاین،
تایلند

kitirotekku.ac.th
0000-0001-6768-1996

h-index: 13  

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر دنی مارکس

مطالعات محیط زیست استادیار گروه مطالعات محیط زیست، دانشکده حقوق و قانون، دانشگاه دوبلین سیتی، ایرلند

www.dcu.ie/law-and-government/people/danny-marks
danny.markscityu.edu.hk
0000-0003-0833-880X

h-index: 7  

دکتر اچ.پی. شیواراجو

محیط زیست استادیار
دانشکده آب و سلامت
دانشگاه جی. اس.اس.
میسور، هندوستان

shivarajuhpjssuni.edu.in

h-index: 11  

دبیر تخصصی

دکتر سید مختار هاشمی

مدیریت منابع آب محقق
دانشگاه نیوکاسل، انگلیس

hashemi_2002iryahoo.com

حبیب الله محمدی

اکولوژی آبزیان آب های داخلی استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~hamohammadi/en/
ha.mohammadiuok.ac.ir
09181704630
0000-0003-3673-3292

h-index: 2  

دبیر همکار

مهندس کریم سلیمی

مهندسی عمران مهندسین مشاور بهاب نواندیش، سنندج، ایران

bahab.org/default.aspx?PageId=1
infobahab.org
09120525035

کارشناس نشریه

شیوا نساری

مهندسی بهداشت محیط دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

shivanesari2211gmail.com
09183884842
0000-0002-3156-4779