داوران محترم، صمیمانه از همکاری شما با مجله محیط زیست و مهندسی آب سپاسگزاریم. سپاسگزارخواهیم بود هنگام داوری، فایل کامنت گذاری شده و نظرات تخصصی خود را در محل مربوطه برای ارتقای مقاله به همراه فرم ارزیابی ارسال فرمایید.


ثبت داوری نشریه  محیط زیست و مهندسی آب در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیتها و سوابق داوری نشریه  محیط زیست و مهندسی آب از شما داور گرامی خواهشمندیم لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید:

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.


 

لیست داوران محترم که در سال 1401 با مجله «محیط زیست و مهندسی آب» همکاری داشته و بیشترین تعداد مقاله را به موقع داوری کرده اند:

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

وابستگی سازمانی

تعداد

هدیه

احمدپری

سایر

آبیاری و زهکشی

محقق مستقل، عضو سازمان نظام مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

9

سهیل

سبحان اردکانی

استاد

محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

8

آزیتا

بهبهانی نیا

استادیار

محیط زیست

گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

5

رئوف

مصطفی‌زاده

دانشیار

مدیریت منابع آب؛ هیدرولوژی

دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

4

حسین

اسفندیان

استادیار

فناوری نانو؛ محیط زیست

استادیار،  دانشکده فناوری های نوین مهندسی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران.

2

سید محمد

تاجبخش فخرآبادی

دانشیار

محیط زیست

آبخیزداری، دانشگاه بیرجند

2

مهدی

دشت بزرگ

سایر

محیط زیست

مدیر مطالعات زیست محیطی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (شرکت ملی نفت ایران)

2

رضا

دهقانی

استادیار

مدیریت منابع آب

دکترای علوم و مهندسی آب

2

امیر

قادری

سایر

مدیریت منابع آب

دانشگاه زنجان

2

زهرا

کریمی

سایر

بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2

بهاره

لرستانی

دانشیار

محیط زیست

 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2

شادیه

محمدی

استادیار

محیط زیست

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2


 

لیست داوران محترم که در سال 1400 با مجله «محیط زیست و مهندسی آب» همکاری داشته و بیشترین تعداد مقاله را به موقع داوری کرده اند:

 

نام

نام خانوادگی

رشته تخصصی

وابستگی سازمانی

تعداد

لینک Pablons

هدیه

احمدپری

آبیاری و زهکشی

محقق مستقل، عضو سازمان نظام مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

23

Publons

آزیتا

بهبهانی نیا

محیط زیست

گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

11

 

سهیل

سبحان اردکانی

محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

11

Publons

رئوف

مصطفی‌زاده

فیزیک و حفاظت خاک؛ مدیریت منابع آب؛ هیدرولوژی

دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

10

Publons

ابوالفضل

اکبرپور

مدیریت منابع آب

دانشگاه بیرجند

5

 

حسین

اسفندیان

فناوری نانو؛ محیط زیست

استادیار،  دانشکده فناوری های نوین مهندسی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران.

5

 

علی

بهرامی

ترویج؛ محیط زیست

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

4

 

مهدی

دشت بزرگ

محیط زیست

مدیر مطالعات زیست محیطی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (شرکت ملی نفت ایران)

4

Publons

جعفر

نیکبخت

آبیاری و زهکشی

هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

3

Publons

هوشیار

حسینی

بهداشت محیط

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3

Publons

حلیمه

پیری

فیزیک و حفاظت خاک

دانشگاه زابل

3

 

راضیه

زندی پاک

فناوری نانو

گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

3

 

سهیلا

زارعی

مدیریت منابع آب

دانشگاه تهران

2

 

عباس

پارسایی

سازه های آبی

گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2

 

توحید

علیقلی نیا

اقلیم شناسی؛ مدیریت منابع آب

کارشناس منطقه‌ای پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس تهران

2

 

آرزو

قادی

فناوری نانو

گروه مهندسی شیمی ، دانشکده مهندسی شیمی ، واحد آیت الله آملی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، I.R. ایران

2

 

مهدی

رحیمیان

ترویج

دانشگاه لرستان

2

 

محمد

شوکتی آمقانی

ترویج

دانش آموخته دکتری توسعه کشاورزی از دانشگاه تهران

2

 

سید آرمان

هاشمی منفرد

مدیریت منابع آب

گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

2

 

هوشنگ

قمرنیا

آلودگی آب

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

2

 

سعید

اسلامیان

مدیریت منابع آب

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

2

 

علی

رحیمی خوب

سازه های آبی

گروه  مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

2

 

حسین

بانژاد

مدیریت منابع آب

دانشگاه مشهد

2

 

نسرین

سخایی

زیست شناسی

گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه خرمشهر، خرمشهر

2

 

احسان

شهیری طبرستانی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

دانشگاه علم و صنعت ایران

2

 

سعید

صمدیان فرد

مدیریت منابع آب

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2

Publons

محبوبه

ابراهیمی

محیط زیست

دانشگاه پیام نور- تهران- مهندسی اب و خاک

2

 

حجت اله

یونسی

سازه های آبی

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

2

 

میرعلی

محمدی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

2

 

مجید

پاسبانی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

دانشیارگروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2

 

مجید

محمدی

شیمی؛ فناوری نانو

مدیر گروه مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

2

 

امیر

ناصرین

آلودگی آب

دانشگاه ملاثانی اهواز

2

 

مهدی

جوزی

مدیریت منابع آب

بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

2

Publons

حسین

جهان تیغ

مدیریت منابع آب

دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان.

2

 

مهران

حکمت نیا

مدیریت منابع آب

اقتصاد کشاورزی

2

 

بهاره

پیرزاده

مدیریت منابع آب؛ هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

2

Publons

سامان

نیک مهر

هیدرولوژی

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

2

Publons

یونس

خوشخو

هیدرولوژی

استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2

 

محمد

تاجبخش

آبخیزداری

آبخیزداری، دانشگاه بیرجند

2

Publons

محمد

نجف زاده

مهندسی عمران- مهندسی آب

مهندسی آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی فناوری پیشرفته

2

Publons


 

لیست داوران محترم که در سال 1399 با مجله محبیط زیست و مهندسی آب همکاری داشته و بیشترین تعداد مقاله را به موقع داوری کرده اند:

 

محی الدین احراری رودی     محیط زیست دانشگاه چابهار
امید اسدی سایر دانشجوی دکترا ژئوهیدرولوژی؛ هیدرولوژی گروه آبخیزداری-دانشکده مرتع و آبخیزداری-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-گرگان-ایران
صفورا اسدی کپورچال استادیار دکترای تخصصی فیزیک و حفاظت خاک گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
حسین افضلی مهر استاد دکترای تخصصی هیدرولیک و مهندسی رودخانه گروه آب  و محیط زیست، دانکشده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل اکبرپور دانشیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند
صدیقه انوری استادیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
محمدرضا ایروانی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه ازاد خمینی شهر- استادیار گروه مددکاری اجتماعی
حمیدرضا ایزدی استادیار دکترای تخصصی آلودگی آب؛ محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مهدی بهرامی استادیار دکترای تخصصی محیط زیست استادیار/ دانشگاه فسا
فوزیه بیگ محمدی سایر دانشجوی دکترا محیط زیست گروه محیط زیست، دانشگاه ملایر
آرش تافته استادیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
آناهیتا جباری استادیار دکترای تخصصی فیزیک و حفاظت خاک؛ هیدرولوژی هیئت علمی و استادیار بخش خاک و آب مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
وحیدرضا جلالی دانشیار دکترای تخصصی فیزیک و حفاظت خاک گروه خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا جهانشاهی استادیار دکترای تخصصی ژئوهیدرولوژی هیدروژئولوژیست-گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
زینب حزباوی استادیار   مدیریت منابع آب استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
هوشیار حسینی استادیار دکترای تخصصی بهداشت محیط عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
مهدی حمیدی     هیدرولیک و مهندسی رودخانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی حیات زاده استادیار دکترای تخصصی هیدرولیک و مهندسی رودخانه عضو هیئت علمی گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه اردکان
کیوان خلیلی دانشیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
محمد حسن خوشگفتار منش     آلودگی آب هئیت علمی دانشگاه قم. گروه مکانیک
علی اکبر داودی راد استادیار دکترای تخصصی هیدرولوژی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محسن ذبیحی سایر دکترای تخصصی هیدرولوژی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان، گرگان، ایران
مسیح ذوالقدر استادیار دکترای تخصصی سازه های آبی؛ هیدرولیک و مهندسی رودخانه عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه جهرم
مریم رفعتی استادیار دکترای تخصصی محیط زیست گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال
سهیلا زارعی سایر دکترای تخصصی مدیریت منابع آب دانشگاه تهران
یحیی زند سلیمی مربی کارشناسی ارشد بهداشت محیط علوم پزشکی کردستان
حدیث زنگنه   دکترای تخصصی شیمی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
میثم سالاری جزی استادیار دکترای تخصصی سازه های آبی گروه مهندسی آب دامشگاه گرگان
مهدی سرائی تبریزی استادیار دکترای تخصصی فیزیک و حفاظت خاک؛ مدیریت منابع آب استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
علی سردار شهرکی استادیار دکترای تخصصی محیط زیست دانشگاه سیستان وبلوچستان
مجتبی سوختانلو استادیار   ترویج استادیار و عضو هیئت علمی گروه آب و مدیریت کشاورزی دانگاه محقق اردبیلی
خسرو شفیعی مطلق استادیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب عضو هیات علمیدانشگاه ازاد اسلامی دهدشت،و رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان . معاونت پژوهشی واحد دهدشت.  ایران
عطااله شیرزادی مربی دانشجوی دکترا   دانشگاه کردستان
وحید صادقی استادیار دکترای تخصصی سنجش از دور دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
حمزه صالح زاده سایر دانشجوی دکترا بهداشت محیط گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
امیرپویا صراف استادیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب؛ هیدرولوژی گروه مهندسی عمران آب، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
لیما طیبی استادیار دکترای تخصصی آلودگی آب گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
علیرضا غلامی استادیار دکترای تخصصی مدیریت منابع آب گروه مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
محمد فتح الهی استادیار دکترای تخصصی   گروه علوم زمین، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فروغ فرساد     محیط زیست استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرشید فرنود احمدی دانشیار دکترای تخصصی سنجش از دور گروه نقشه برداری، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
اسمعیل قهرمانی مربی کارشناسی ارشد بهداشت محیط علوم پزشکی
رضا کاوند استادیار دکترای تخصصی   گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
مجید محمدی استادیار دکترای تخصصی شیمی؛ فناوری نانو گروه مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
هاجر مریخ پور استادیار دکترای تخصصی آلودگی آب گروه کشاورزی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
رئوف مصطفی‌زاده دانشیار دکترای تخصصی فیزیک و حفاظت خاک؛ مدیریت منابع آب؛ هیدرولوژی دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
محمد نجف زاده استادیار دکترای تخصصی هیدرولیک و مهندسی رودخانه گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
مجتبی نساجی زواره استادیار دکترای تخصصی اقلیم شناسی استادیار پژوهشکده، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
حسن هاشمی استادیار   محیط زیست عضو هیات علمی
مهدی همایی استاد دکترای تخصصی مدیریت منابع آب گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

لیست داوران محترم که در سال 1398 با مجله محبیط زیست و مهندسی آب همکاری داشته و بیشترین تعداد مقاله را به موقع داوری کرده اند:


 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

محمد

عبدالحسینی

 

مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

هنگامه

شیراوند

 

اقلیم شناسی

پژوهشگر مرکز مدیریت خشکسالی و بحران کشور

رضا

جهانشاهی

استادیار

ژئوهیدرولوژی

هیدروژئولوژیست-گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

رحیم

باقری

 

ژئوهیدرولوژی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین-گروه آبشناسی و زمین شناسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود

سعید

عباسی

استادیار

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان

سینا

صادق فام

استادیار

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

مرتضی

کاشفی اصل

دانشیار

محیط زیست

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی

بهرامی

استادیار

محیط زیست

استادیار/ دانشگاه فسا

تکتم

شهریاری

دانشیار

محیط زیست

استادیار دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

تورج

نصرآبادی

دانشیار

محیط زیست

مدیریت کیفی منابع آب و خاک، ارزیابی ریسک سلامت، پژوهش حرفه ای در محیط زیست

احمدرضا

قاسمی

استادیار

هیدرولوژی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران

عباس

پارسایی

استادیار

سازه های آبی

گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

یاسر

صفری

استادیار

محیط زیست

استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شاهرود

علی

مشهدی

دانشیار

محیط زیست

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

فریده

اسدیان

استادیار

اقلیم شناسی

استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

هوشیار

حسینی

استادیار

بهداشت محیط

عضو هیپت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

علیرضا

نیکبخت شهبازی

استادیار

هیدرولوژی

غضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

حشمت ا..

آقارضی

مربی

بهداشت محیط؛ محیط زیست

عضو هیئت علمی

علیرضا

عمادی

دانشیار

سازه های آبی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-  گروه مهندسی آب

علیرضا

فضلعلی

دانشیار

شیمی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

آناهیتا

جباری

استادیار

فیزیک و حفاظت خاک؛ هیدرولوژی

هیئت علمی و استادیار بخش خاک و آب مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

مهدی

سرائی تبریزی

استادیار

فیزیک و حفاظت خاک؛ مدیریت منابع آب

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

رئوف

مصطفی‌زاده

دانشیار

فیزیک و حفاظت خاک؛ مدیریت منابع آب؛ هیدرولوژی

دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

 

لیست داوران محترم که در سال 1397 با این مجله همکاری داشته و بیشترین مقالات را به موقع داوری نموده اند,


 

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

رشته تخصصی

سمت / سازمان

عیسی

ابتهاج

سایر

دکترای تخصصی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

دانشجو دکتری دانشگاه رازی

حجت

احمدی

دانشیار

دکترای تخصصی

سازه های آبی

هیات علمی دانشگاه ارومیه

فرشاد

احمدی

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

دانشگاه شهید چمران اهواز

امید

اسدی

سایر

دکترای تخصصی

ژئوهیدرولوژی؛ هیدرولوژی

گروه آبخیزداری-دانشکده مرتع و آبخیزداری-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-گرگان-ایران

سهیلا

آقابیگی

استاد

دکترای تخصصی

هیدرولوژی

عضو هیئت علمی دانشگاه کرمانشاه

جمیل

امان اللهی

استادیار

دکترای تخصصی

سنجش از دور؛ محیط زیست

عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

نادر

امینی

استادیار

دکترای تخصصی

شیمی

مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج

محمد

انصاری زاده

مربی

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

گروه بهداشت ، مجتمع اموزش عالی سلامت ممسنی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

صدیقه

انوری

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

رحیم

باقری

   

ژئوهیدرولوژی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین-گروه آبشناسی و زمین شناسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود

مهدی

بهرامی

استادیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار/ دانشگاه فسا

علی

بهرامی

سایر

دکترای تخصصی

ترویج؛ محیط زیست

مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، اداره جهاد کشاورزی استان کردستان، سنندج، ایران

عباس

پارسایی

استادیار

دکترای تخصصی

سازه های آبی

گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

مسعود

پارسی نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

دانشیار دانشگاه تهران

آرش

تافته

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

رضا

جهانشاهی

استادیار

دکترای تخصصی

ژئوهیدرولوژی

هیدروژئولوژیست-گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

صدیقه

جهانگیری

سایر

دانشجوی دکترا

محیط زیست

پژوهشگر

بهرام

چوبین

سایر

دکترای تخصصی

هیدرولوژی

گروه آبخیزداری- دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-ساری-ایران

مهدی

حیاتزاده

   

مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان

شعله

حیدری

سایر

کارشناسی ارشد

 

زیست شناسی  , دانشکده علوم , دانشگاه ارومیه , ارومیه, ایران

هوشیار

حسینی

استادیار

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

عضو هیپت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

سید مجتبی

حسینی فرد

استادیار

دکترای تخصصی

شیمی

عضو هیئت علمی تهران

سید مجتبی

حسینی فرد

استادیار

دکترای تخصصی

شیمی

عضو هیئت علمی تهران

حسین

خزیمه نژاد

دانشیار

دکترای تخصصی

سازه های آبی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

یاسر

خندانی

سایر

دکترای تخصصی

 

دانشگاه بوعلی سینا همدان. دانشکده کشاورزی

یونس

خوشخو

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

هیأت علمی دانشگاه کردستان

شعید

دهستانی اطهر

استادیار

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندجف ایران

محمد

رحمانیان

استادیار

دکترای تخصصی

فیزیک و حفاظت خاک؛ محیط زیست

استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه یاسوج

مهروز

رضایی

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولوژی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

رضا

رضایی

استادیار

دکترای تخصصی

بهداشت محیط

مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

هادی

رمضانی

استادیار

دکترای تخصصی

فیزیک و حفاظت خاک

عضو هیئت علمی دانشگاه قزوین

رامین

ساریخانی

استادیار

دکترای تخصصی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

عزیز

سوزه پور

سایر

دکترای تخصصی

سازه های آبی

دانشگاه شهید چمران اهواز

هنگامه

شیراوند

 

دکترای تخصصی

اقلیم شناسی

پژوهشگر مرکز مدیریت خشکسالی و بحران کشور

مرتضی

شکری

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا،  همدان، ایران.

تکتم

شهریاری

دانشیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سینا

صادق فام

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

حمزه

صالح زاده

سایر

دانشجوی دکترا

بهداشت محیط

گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

یاسر

صفری

استادیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شاهرود

پژمان

طاهری

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

رشته تخصصی: مهندسی عمران، مدیریت منابع آب

سعید

عباسی

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولیک و مهندسی رودخانه

گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان

محمد

عبدالحسینی

   

مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مسعود

عشقی زاده

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه گناباد

ارسلان

فاریابی

استادیار

دکترای تخصصی

هیدرولوژی

استادیار گروه آبیاری دانشگاه جیرفت

امیر

قادری

سایر

دانشجوی دکترا

مدیریت منابع آب؛ هیدرولیک و مهندسی رودخانه

دانشگاه زنجان

احمدرضا

قاسمی

استادیار

 

هیدرولوژی

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران

مرتضی

کاشفی اصل

دانشیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمدکیا

کیانیان

   

مدیریت منابع آب

استادیار دانشگاه سمنان

ابراهیم

محمدی

استادیار

دکترای تخصصی

سم شناسی و فارموکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ام البنی

محمدرضاپور

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

مه نوش

مقدسی

استادیار

دکترای تخصصی

مدیریت منابع آب

دانشگاه اراک- گروه مهندسی آب

مهدی

نادی

استادیار

دکترای تخصصی

اقلیم شناسی

هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تورج

نصرآبادی

دانشیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

مدیریت کیفی منابع آب و خاک، ارزیابی ریسک سلامت، پژوهش حرفه ای در محیط زیست

سیده ژوان

نقشبندی

سایر

دانشجوی دکترا

شیمی

گروه شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، زنجان، ایران

سید حسین

هاشمی

دانشیار

دکترای تخصصی

آلودگی آب

گروه فناوری‌های محیط‌زیست، دانشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حسن

هویدی

استادیار

دکترای تخصصی

محیط زیست

استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزى محیط زیست،
د انشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.