موضوعات = آلودگی آب
تعداد مقالات: 47
28. بررسی عوامل مؤثر بر شوری آب در رودخانه قزل‌اوزن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 125-136

10.22034/jewe.2019.178144.1311

مهدی ایل‌بیگی؛ رضا جمور


29. آسیب شناسی و ارائه راه کارهای بهسازی سیستم تصفیه خانه آب شرب روستای زنگلانلو شهرستان درگز

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 160-165

10.22034/jewe.2019.177626.1317

علی اصغر نجف پور؛ عصمت کوهزاد؛ عطیه کوهزاد؛ حسن مسعودی


32. کارایی جاذب‌های ارزان‌قیمت در حذف رنگزای سافرانین از آب و محیط کشت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 252-265

10.22034/jewe.2018.147117.1278

محسن کاظمی؛ الیاس ابراهیمی خرم آبادی؛ آمنه اسکندری تربقان؛ رضا ولی زاده


33. بررسی کاربرد فرایند انعقاد و لخته سازی در تصفیه فیزیکی آب رودخانه زشک شاندیز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 266-273

10.22034/jewe.2018.99952.1188

صادق رمضانیان باجگیران؛ سپهر دلقندی؛ سعید ضمیری


34. ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد در محل تلاقی چشمه شلمزار با آب کوهرنگ

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 178-183

10.22034/jewe.2018.105969.1200

احسان فتحی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ رفعت زارع بیدکی


35. بررسی استفاده از کاه و کلش در حذف آلودگی نفتی از آب

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 12-22

10.22034/jewe.2018.62819

نیلوفر پیرستانی؛ محمدهادی ابوالحسنی؛ فاطمه السادات امین جواهری


36. بررسی حذف رنگ راکتیو آبی 19 با استفاده از نانوالیاف الکتروریسی شده PVA

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-34

10.22034/jewe.2018.62741

محمدرضا تفاحی یزدی؛ محمدعلی شیرغلامی؛ سعید جعفری؛ محمد دهقانی


39. تأثیرات سوء میکروپلاستیک‌ها در محیط‌های دریایی(مطالعه مروری)

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 72-83

10.22034/jewe.2018.63418

علی بحری؛ حسنیه قائمی؛ عزیز عبدالهی؛ محمد مهدی دعایی


40. بررسی کیفیت آب رودخانه سیکان با استفاده از شاخص های NSFWQI و BCWQI

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 367-377

علی لطفی؛ نرگس ظهرابی؛ مریم محمدی روزبهانی


41. نقش زیرحوضه ها در پارامترهای کیفی آب رودخانه چهل‌چای

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 378-389

جواد شیرزادنیا؛ علی حشمت‌پور؛ ابوالحسن فتح‌آبادی؛ رضا اکبری


42. مروری بر فناوریهای نوین در سنتز نانو ساختارهای مورداستفاده در تصفیه پسابها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 280-297

نگین سرمدی؛ مهدی قراباغی؛ سهیلا اصلانی


43. بررسی کارایی ستون جریان پیوسته پودر مخروط کاج در حذف کروم VI از محلول‌های آبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-189

فهیمه شریفان؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی


44. بررسی کارایی منعقد کننده‌ها در حذف آرسنیک از آب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 190-199

بهزاد کوهی؛ شاهین پاست


46. ارزیابی کیفی و کمی آب‌های سطحی با استفاده از آنالیز آماری در رودخانه ازنا لرستان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 306-321

آرتیمس قاسمی دهنوی؛ رامین ساریخانی؛ سیده حدیث حسینی؛ زینب احمدنزاد؛ یهروز ابراهیمی


47. ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان اردبیل برای مصارف شرب و کشاورزی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 360-375

مینا رحیمی؛ سینا بشارت؛ وحیدرضا وردی نژاد