"فراخوان مقاله" 

فصلنامه اختصاصی « محیط‌زیست و مهندسی آب» بر اساس جلسه­ ی مورخ13/7/1394 به شماره ی ثبت75933/94 هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروانه انتشار دریافت و به همت جمعی از اساتید رشته های مرتبط فعالیت خود را به­ صورت رسمی آغاز نموده است. بدین‌وسیله از کلیه محققین دعوت می شود جدیدترین یافته­ های علمی خود را جهت چاپ از طریق سامانه مجله ارائه نمایند. زمان اعلام اولیه نتایج داوری مقالات در این مجله کمتر از دو ماه،  و صدور نامه پذیریش به محض پذیرش اولیه برای نویسندگان محترم ارسال خواهد شد. مقالات پذیرفته شده، به صورت آنلاین منتشر در شماره بعدی مجله چاپ خواهد شد.

بدینوسیله به اطلاع می رساند فرمت مجله از  بهار 1397 تغییر نموده است. خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

                                        

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 91-170 

3. مدل‌سازی و پیش‌بینی متوسط درجه‌ حرارت ماهانه‌ی دمای اصفهان با استفاده از مدل SARIMA

صفحه 114-124

سکینه خانی تملیه؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ سید محمود حسینی صدیق؛ محمد کمانگر؛ زهرا شمسی


یادداشت فنی

7. آسیب شناسی و ارائه راه کارهای بهسازی سیستم تصفیه خانه آب شرب روستای زنگلانلو شهرستان درگز

صفحه 160-165

علی اصغر نجف پور؛ عصمت کوهزاد؛ عطیه کوهزاد؛ حسن مسعودی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر بهزاد شاهمرادی

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه بین المللی
شاپا الکترونیکی
2476-3683

بانک ها و نمایه نامه ها