تماس با ما

نویسندگان محترم برای ارتباط با دفتر مجله می توانند از فرم زیر استفاده و یا در موارد ضروری از اطلاعات تماس مسئولین مجله استفاده فرمایند. 

دکتر بهزاد شاهمرادی

Email: bshahmoradi@muk.ac.ir ;  Tel: 0918 770 5355

دکتر عطا امینی

ata_amini@yahoo.com; Tel: 09183714538

مسئولین مجله در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 13 پاسخگوی سوالات نویسندگان محترم می باشند. 

آدرس پستی: سنندج، بلوار پاسداران، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده بهداشت،  دکتر بهزاد شاهمرادی 


CAPTCHA Image