دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 274-368 
6. بررسی آلودگی و تغییرات مکانی غلظت کل سرب و کادمیوم، مطالعه موردی مسیر زابل به زاهدان

صفحه 331-342

ولی بهنام؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ محمد رحمانیان؛ ابوالفضل بامری


7. بررسی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد ذرت علوفه‌ای در دشت ابهر

صفحه 343-356

عظیم شیردلی؛ فرصت لطفی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ پریسا فخیمی؛ مصطفی صالحی


مقاله مروری

8. کاربرد نانوزیست‌حسگرها در تشخیص و تعیین مقدار عوامل بیماری‌زا درآب

صفحه 357-368

مجتبی هادی؛ علی احسانی؛ مهدی صدیقی؛ رضا انصاری طادی