دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-95 

مقاله اصلی

1. ,عملکرد دستگاه خودکار آشکارساز جبهه رطوبتی

صفحه 1-12

آرش تافته؛ سعید غالبی؛ سینا ملاح


2. مطالعه خورندگی و رسوب‌گذاری منابع آب و پساب‌ پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

صفحه 13-30

مریم تاج بخشیان؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ اسدالله محبوبی؛ سید رضا موسوی حرمی