دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، صفحه 111-207 

مقاله پژوهشی

1. واکاوی مکانی و زمانی روند بارش سالانه ایران طی سال‌های 1329 تا 1386

صفحه 111-121

عباسعلی داداشی رودباری؛ محمد کیخسروی کیانی


2. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر-تعرق با حداقل داده های هواشناسی

صفحه 122-135

توحید علیقلی نیا؛ نگار رسولی مجد؛ حسین رضایی؛ آناهیتا جباری


مقاله مروری

8. مروری بر روش های شناسایی تقلبات آبلیمو در ایران

صفحه 196-207

آزاده بیاتی؛ میرجمال حسینی