بررسی کارایی حذف فلوراید از محلول‌های آبی با استفاده از کربن اصلاح شده میوه بلوط: مطالعات ایزوترم و سینتیک جذب

علی رمضانی؛ بهاره لرستانی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ مهرداد چراغی؛ حشمت‌الله نورمرادی

دوره 8، شماره 3، مهر 1401، صفحه 551-563

https://doi.org/10.22034/jewe.2021.313333.1667