دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 276-380 

مقاله اصلی

1. تحلیل آماری- همدیدی نقش فرارفت دمایی در بارش‌های بهاره ایران (1392-1340)

صفحه 276-291

فاطمه درگاهیان؛ مهدی دوستکامیان؛ مراد طاهریان


5. بررسی کارایی روش‌های برآورد بار رسوب معلق رودخانه قره‌چای

صفحه 328-338

امیر مرادی نژاد؛ داود داود مقامی؛ مجتبی مرادی


یادداشت فنی

7. بررسی تجربیات موفق بین‌المللی در مدیریت خشکسالی

صفحه 351-359

فرشید امیرسالاری؛ حنیف کازرونی؛ حامد حسنلو؛ رامیار علی رمایی