موضوعات = فناوری نانو
تعداد مقالات: 3
1. حذف متوترکسات از محلول های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت کربن فعال مغناطیسی اصلاح شده با نانوذرات اکسید روی: مطالعه تعادلی و سینتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.299840.1614

علی اصغر حقگو؛ مهرداد چراغی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ بهاره لرستانی؛ ویدا ایزدخواه


3. بررسی کارایی گرافن اکسید در جذب سم مالاتیون از محیط های آبی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 137-147

10.22034/jewe.2019.157974.1294

مارال رشیدی فرد؛ مجید امیری