کلیدواژه‌ها = تصاویر ماهواره‌ای
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات کاربری در محدوده تالاب قره‌قشلاق با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 547-554

10.22034/jewe.2021.255282.1457

جواد پارسا؛ فاطمه حاجی حسینی؛ علی آخوندزاده؛ خدیجه طباطبایی