کلیدواژه‌ها = رسوب‌گذاری
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آزمایشگاهی عمق انسداد مجرای سیفون لایروبی در شرایط هیدرولیکی متفاوت

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 234-244

10.22034/jewe.2020.240501.1390

امین مهدوی میمند؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ کورش قادری


2. شبیه سازی آب‌شستگی و میدان جریان در اطراف تک شمع با استفاده از مدل عددی SSIIM

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 333-345

امیررضا حمیدی؛ حامد نوری؛ سید علی اصغر هاشمی


3. ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان اردبیل برای مصارف شرب و کشاورزی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 360-375

مینا رحیمی؛ سینا بشارت؛ وحیدرضا وردی نژاد