موضوعات = هیدرولیک و مهندسی رودخانه
تعداد مقالات: 8
4. اصلاح روابط عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-114

10.22034/jewe.2018.112907.1223

مهدی کرمی مقدم؛ تورج سبزواری


5. مدل‌سازی عددی امواج ناشی از شکست سد سنگی-ملاتی در زیرحوضه نوشان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 90-100

10.22034/jewe.2018.111452.1216

مصطفی صالحی؛ علیرضا فرهادی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ ظاهر احمدپور


6. بررسی تغییرات زمانی عمق آبشستگی در شرایط رخداد سیلاب

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-11

10.22034/jewe.2018.55360

اعظم اردلانی؛ مرتضی بختیاری؛ مجتبی صانعی؛ سید محمود کاشفی پور


7. بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مثلثی شکافدار بر تغییرات بستر آبراهه‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 94-108

محسن درستی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ احمد فتحی