موضوعات = هیدرولیک و مهندسی رودخانه
تعداد مقالات: 12
2. تأثیر بار معلق رسوب بر ضریب زبری و شدت آشفتگی جریان (مطالعه موردی: رودخانه‌های هراز، رستم‌آباد و بهشت‌آباد)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 459-472

10.22034/jewe.2020.243225.1403

حسین افضلی مهر؛ ساناز هادیان؛ احسان شهیری طبرستانی؛ میثم محمدی


8. اصلاح روابط عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-114

10.22034/jewe.2018.112907.1223

مهدی کرمی مقدم؛ تورج سبزواری


9. مدل‌سازی عددی امواج ناشی از شکست سد سنگی-ملاتی در زیرحوضه نوشان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 90-100

10.22034/jewe.2018.111452.1216

مصطفی صالحی؛ علیرضا فرهادی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ ظاهر احمدپور


10. بررسی تغییرات زمانی عمق آبشستگی در شرایط رخداد سیلاب

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-11

10.22034/jewe.2018.55360

اعظم اردلانی؛ مرتضی بختیاری؛ مجتبی صانعی؛ سید محمود کاشفی پور


11. بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مثلثی شکافدار بر تغییرات بستر آبراهه‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 94-108

محسن درستی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ احمد فتحی