دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 276-380 

مقاله کوتاه

7. بررسی تجربیات موفق بین‌المللی در مدیریت خشکسالی

صفحه 351-359

10.22034/jewe.2019.204262.1332

فرشید امیرسالاری؛ حنیف کازرونی؛ حامد حسنلو؛ رامیار علی رمایی