موضوعات = سنجش از دور
تعداد مقالات: 8
1. بکارگیری دمای سطح زمین مستخرج از تصاویر ماهواره ای به منظور پهنه بندی تبخیر و تعرق مرجع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.293156.1591

سامان نیک مهر؛ یونس خوشخو


2. مقایسه نتایج الگوریتم سبال و داده های هواشناسی در برآورد تبخیر روزانه از سطح آزاد آب (مطالعه موردی سد سلیمان شاه)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 494-506

10.22034/jewe.2021.272172.1510

هوشنگ قمرنیا؛ سعید ناصری؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ عطا امینی؛ فرهنگ سرگردی


8. شناسایی تغییرات سطح نیزارهای دریاچه زریوار بین سال‌های 1363 تا 1390 با استفاده از تصاویر لندست TM و ETM+

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 390-402

جمیل امان اللهی؛ مرضیه صالحی؛ ندا رستمیان؛ هادیه مولوی؛ شهین مفاخری