نویسنده = رفعت زارع بیدکی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد در محل تلاقی چشمه شلمزار با آب کوهرنگ

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 178-183

10.22034/jewe.2018.105969.1200

احسان فتحی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ رفعت زارع بیدکی