نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

3 پژوهشگر، مدرسه مارتین آکسفورد و گروه جانورشناسی، دانشگاه آکسفورد، آکسفورد، انگلستان

چکیده

امروزه پدیده‌‌ی تغییر اقلیم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن حاضر بوده و جنبه‌های مختلف حیات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پستانداران بزرگ جثه نیز از این قاعده مستثنا نیستند و تغییر اقلیم بر شرایط زیستگاه و پراکنش آن‌ها تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر کارایی مناطق حفاظت‌شده و مدل‌سازی توزیع گونه آهو ایرانی است. به‌منظور پیش‌بینی پراکنش این‌گونه در شرایط حال و آینده از رویکرد مدل‌سازی ماهالانوبیس وزن‌دار استفاده شد. براساس مدل‌ مورد-استفاده، حدود 48/31 درصد از منطقه مورد‌مطالعه به‌عنوان زیستگاه مطلوب در زمان حال شناسایی شد. میزان همپوشانی مناطق حفاظت‌شده با زیستگاه مطلوب نیز برابر با 42/16 درصد بود. یافته‌های تحقیق نشان داد که تا سال 2070 تحت سناریو خوش‌بینانه‌ مدل‌های BCC-CSM2-MR و MRI-ESM2-0 به ترتیب، 78/5 درصد و 83/34 درصد و تحت سناریو بدبینانه این مدل‌ها به ترتیب، 39/8 درصد و 30/2 درصد از زیستگاه مطلوب گونه آهو در آینده از دست خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Climate Change Impacts on the efficiency of kopeh dagh (Case study: Persian Gazella)

نویسندگان [English]

  • Fateme Bagheri Azghadi 1
  • Azita Farashi 2
  • Mohammad Sadegh Farhadinia 3

1 Master student, Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Department of Environmental Sciences , Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi university of mashhad

3 Research Fellow, Oxford Martin School and Department of Zoology, University of Oxford, Oxford, UK

چکیده [English]

Today, climate change is one of the biggest challenges of the current century and affects various aspects of life. Large mammals are no exception to this rule, and climate change affects their habitat conditions and distribution. This research aims to assess Climate Change Impacts on the efficiency of protected areas and to model the distribution of Persian Gazella. In order to predict the distribution of this species in current and future conditions, the weighted Mahalanobis modeling approach was used. Based on the model used, about 31.48% of the studied area was identified as a suitable habitat at the present. The overlap between protected areas and suitable habitats was 16.42%. The research findings showed that by 2070, under the optimistic scenario of the BCC-CSM2-MR and MRI-ESM2-0 models, 5.78% and 34.83% of the habitats will be lost, respectively, and under the pessimistic scenario of these models, respectively, 39.8% and 2.30% of the favorable habitat of the Gazella species will be lost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Large Mammals
  • Habitat Changes
  • Suitable Habitat
  • Weighted Mahalanobis Modeling