نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 گروه آب و هواشناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بارش یکی از مهم‌ترین عوامل در مطالعات هیدرولوژی است. تغییرپذیری زیاد بارش در مکان و زمان، موجب دشواری و هزینه بالای پایش آن با برداشت‌های زمینی است. استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و مدل‌های آب و هوایی، راه مناسبی برای حل این مشکل است. قبل از استفاده از این داده‌ها باید دقت زمانی و مکانی آن‌ها بررسی شود. این پژوهش با هدف ارزیابی دقت داده‌های بارش ماهانه TRMM_3B43_V7،PERSIANN و ECMWF- ERA5 در مقایسه با داده‌های 13 ایستگاه مشاهده‌ای در حوزه آبخیز بلوچستان جنوبی طی دوره 2000 تا 2018 انجام شده است. برای ارزیابی آماری داده‌های نام‌برده از آماره-های ضریب تعیین (R2) ضریب کارایی (NSE) آماره اُریب (BIAS) نمایه توافق (IA) و مجذور میانگین مربعات خطای نسبی (RRMSE) استفاده شد. نتایج نمایانگر عملکرد بهتر TRMM (R2=0.624) و ERA5 (R2=0.562) است. داده‌های PERSIANN (R2=0.307) برآورد دقیقی از بارش ارائه نداد. داده‌های TRMM معمولاً در مناطق با فاصله بیشتر از دریا که معمولاً ارتفاع بالاتری دارند و نزولات جوی بیشتری نیز دریافت می‌کنند برآورد بهتری داشته است. داده‌های TRMM بیش‌برآوردی و داده‌های ERA5 کم‌برآوردی داشت و داده‌های هر دو پایگاه در ماه‌های فصل زمستان عملکرد بهتری داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of precipitation obtained from gridded data bases in southern Baluchestan basin

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rezaei 1
  • MEHDI ّAzhdary Moghaddam 2
  • Gholamreza Azizyan 2
  • Ali Akbar Shamsipur 3

1 Department of Civil Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

2 Department of Civil, Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

3 Department of Climatology, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Precipitation is an important variable in hydrological studies. The high spatial and temporal variability of precipitation makes it difficult to monitor it with observations. The use of satellite data and weather models is a suitable solution for this problem. But, before using these data, their spatial and temporal accuracy should be considered. The aim of this study was to evaluate the accuracy of monthly precipitation data TRMM_3B43_V7, PERSIANN and ECMWF-ERA5 in comparison with the data of 13 observation stations in the South Baluchestan basin during the period 2000 to 2018. For statistical evaluation of the mentioned data, coefficient of determination (R2), efficiency factor (NSE), the degree of bias (BIAS), index agreement (IA) and ratio root mean square error (RRMSE) were used. The results showed that the best performance was exhibited by TRMM (R2=0.624) and ERA5 (R2=0.562), respectively. PERSIANN data (R2=0.307) did not provide an accurate estimate of precipitation. TRMM data are usually better estimated in areas far from the sea, which usually have higher elevation and receive more precipitation. The TRMM data is overestimated and the ERA5 data is underestimated. Data from both databases performed better in the winter months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ERA5
  • Precipitation
  • PERSIANN
  • Southern Baluchestan
  • TRMM