آلودگی زیست‌محیطی تخلیه پسماند شهری بر روی سلامت اکوسیستم دریایی در سواحل جنوبی ایران (مطالعه موردی: ساحل خرچنگ کنارک-خلیج چابهار)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

ورود مواد استخراجی از زباله‌های شهری، صنعتی و بیمارستانی به اکوسیستم‌دریایی یکی از معضلات جدی زیست‌محیطی در شهرهای ساحلی است. افزایش زباله به سبب سیر صعودی رشد جمعیت انسانی، باعث تجمع قابل ملاحظهء این آلاینده‌ها در دریا شده است. یکی از مهمترین چالش‌های زیست‌محیطی، دفع نامناسب و غیر اصولی پسماند در سواحل است. ساحل خرچنگ شهرستان کنارک یکی از این سواحل محسوب می‌شود که دستخوش نابسامانی‌های مدیریت نامناسب پسماند در کشور است. مطالعهء حاضر به بررسی مخاطرات زیست‌محیطی احتمالی محل دپوی زباله در ساحل مذکور می‌پردازد. با توجه به نتایج، سیستم سنتی و ناکارآمد دفع زباله در ساحل کنارک در جوار جنگل‌های مانگرو، باعث آلودگی‌ خاک و هوا شده و با ورود شیرآبه‌های سمی، پلاستیک و میکروپلاستیک، فلزات سنگین و مواد آلی در بستر ماسه‌ای، گلی و همچنین ورود به آب دریا مسبب مشکلات عدیدهء بهداشتی در این اکوسیستم و متعاقباً تخریب محیط‌زیست دریایی خلیج چابهار شده است. بنابراین، ایجاد و ساماندهی یک سیستم کاملاً استاندارد و مکانیزه بر اساس متد روز در راستای تحقق سلامت اکوسیستم منطقه امری ضروری به نظر می‌رسد. همچنین با توجه به نزدیکی محل دپوی زباله با اکوسیستم آبی دریای‌عمان، انتخاب اصولی مکانی مناسب جهت دفع و دفن زباله در کاهش خطرات احتمالی زیست‌محیطی منطقه موثر بوده و باعث بهبود مدیریت پسماند خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental Pollution of Urban Waste Disposal on the Health of the Marine Ecosystem on the Southern Coasts of Iran (Konarak Crab Beach-Chabahar Bay)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Asefi 1
  • Gilan Attaran Fariman 2
1 M.Sc. Student, Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Chabahar University of Maritime and Marine Sciences, Chabahar, Iran
2 Assoc. Professor., Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Chabahar University of Maritime and Marine Sciences, Chabahar, Iran
چکیده [English]

The entry of materials extracted from municipal, industrial, and hospital waste into the marine ecosystem is one of the serious environmental problems in recent years. The increase in waste due to the growth of the human population has led to a significant accumulation of these pollutants in the marine environment. One of the most important environmental challenges is the improper and unsystematic disposal of waste on the beaches. The crab beach of Konarak city is one of these beaches that is subject to bad waste management in the country. The present study, involving documentary-library and field studies, examines the possible environmental hazards of the landfill on the coast and reviews the rules and regulations of waste management on the coasts of Iran. According to the results, the traditional and inefficient waste disposal system on the coast of Konarak causes soil and air pollution and the entry of toxic leachate, plastics and microplastics, heavy metals, and organic matter in the bed of sand, mud, and also the sea causes many health problems in this ecosystem and consequently the destruction of the marine environment. According to the above results, creating and organizing a fully standardized and mechanized system based on modern methods to improve the health of the ecosystem of the region seems necessary. Moreover, due to the proximity of the landfill to the aquatic ecosystem, the selection of a suitable location for waste disposal and landfilling is effective in reducing potential environmental hazards in the area and will improve waste management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algal Blooms
  • Mangrove forests
  • Municipal Waste
  • Pollution
  • Waste disposal

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1400