کلیدواژه‌ها = حوضچه آرامش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی و بستر زبر

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 133-145

10.22034/jewe.2021.288085.1573

مرضیه نعیم حسنی؛ کوروس نکوفر؛ مرتضی بیگلریان؛ مرتضی جمشیدی