ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت آباد در محل تلاقی چشمه شلمزار با آب کوهرنگ

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار، گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

رودخانه‌ها به‌عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب رودخانه بهشت‌آباد (چشمه شلمزار- تلاقی با آب کوهرنگ) واقع در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص کیفیت آب ‌بود. در این مطالعه 9 پارامتر کیفی آب شامل نیترات، دما، فسفات، کدورت، اکسیژن محلول، اکسیژن­خواهی بیولوژیکی، هدایت الکتریکی، کل مواد جامد و pH در طول رودخانه در 5 ایستگاه انتخابی به مدت سه ماه از تیرماه 1394 تا شهریور 1394 با استفاده از روش استاندارد مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کیفیت آب طی مدت پژوهش در ایستگاه‌های نمونه‌برداری بین طبقه کیفیت متوسط و خوب در تغییر بوده‌است. همچنین کیفیت آب این رودخانه در هر سه ماه با کیفیت متوسط ارزیابی شد. آلودگی رودخانه از طرف سرچشمه آن به‌طرف پایین‌دست در اواخر تابستان بیشتر شد که این امر ناشی از ورود کودهای کشاورزی و تخلیه فاضلاب واحدهای خدماتی رفاهی در بالادست و کارگاه‌های پرورش ماهی ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Water Quality Assessment of Beheshtabad River at the intersection of Shalamzar Spring with Koohrang River

نویسندگان [English]

  • Ehsan Fathi 1
  • Rasool Zamani-ahmadmahmoodi 2
  • Rafat Zare Bidaki 3
1 M.Sc., Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Assist. Professor, Department of Fisheries and the Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
3 Assist. Professor, Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord. Iran
چکیده [English]

Rivers are important as one of the main sources of water supply for uses including agriculture, industry, and human consumption. This study evaluated the water quality of the Beheshtabad River (Shalamzar Spring - Jointing to Koohrang River) located in Chaharmahal and Bakhtiari Province, using the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI). Using standard methods, this study determined nine water quality parameters: nitrate (NO3), temperature (T), phosphate (PO4), turbidity, dissolved oxygen (DO), biochemical oxygen demand (BOD), electrical conductivity (EC), total solids (TS) and pH, at five selected stations along the river for three months, July to September 2015. Results showed that water quality fluctuated between medium and good quality during the investigation. In addition, according to the mean values of WQI, water quality was classified as medium quality for the three months. Water pollution increased from upstream to downstream in the end of summer because of agricultural fertilizers and wastewater discharge from upstream fish farms and recreation service centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physicochemical Parameters
  • Chaharmahal and Bakhtiari Province
  • River
  • Water Quality Index