مروری بر روش‌های کاهش میزان افلاتوکسین در خوراک دام و غذای انسان

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه سم شناسی/فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران؛ و مرکز تحقیقات فارماکولوژی کاربردی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران

چکیده

آلودگی مواد غذایی به سم آفلاتوکسین که متابولیت ثانویه تولیدشده توسط قارچ‌های رشته‌ای می‌باشد، همواره یک مشکل اساسی در مورد ایمنی مواد غذایی مورد مصرف انسان بوده است. در این میان ، آلودگی خوراک مصرفی دام‌ها به دلیل امکان توانایی انتقال متابولیت‌های سمی آفلاتوکسین به سبد غذایی انسان، از طریق مصرف محصولات دامی آلوده، بایستی مورد توجه قرار گیرد. بهترین راه جهت جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایی به این سم، جلوگیری از رشد قارچ‌های تولیدکننده آفلاتوکسین می‌باشد که غالباً موفقیت‌آمیزنیست. بنابراین نیاز به استفاده از سایر روش‌ها جهت حذف این سم از محصولات مورد استفاده انسان و دام‌ ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه‌‌ی مروری، تعداد 86 مقاله از طریق جستجو با کلیدواژه‌های آفلاتوکسین، روش‌های کاهش، غذای انسان و خوراک دام در پایگاه‌های اطلاعاتی شامل PubMed،Scopus ، Elsevier و Google Scholar جمع‌آوری و مورد مطالعه قرارگرفته‌اند که در نهایت از بین این تعداد، 59 مقاله مرتبط با مطالعات انجام‌شده در خصوص روش‌های کاربردی کاهش میزان آفلاتوکسین‌ در خوراک دام و غذای انسان در بازه زمانی 1960تا 2014 انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند. در این مقاله روش‌های متداول کاهش میزان آفلاتوکسین در خوراک دام و غذای انسان که به سه شکل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی توسط محققان مختلف استفاده‌شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review of reduction methods of aflatoxin

نویسندگان [English]

  • Mir-Jamal Hosseini 1
  • Ehsan Mottagianpour 2
1 Assistant Prof., Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran; and Zanjan Applied Pharmacology Research Center, Zanjan University of Medical sciences, Zanjan, Iran
2 M.Sc., Department of Food Health and Safety, School of public health, Zanjan University of Medical sciences, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Food contamination with aflatoxins, a secondary metabolite produced by filamentous fungi, is a fundamental subject in food safety for human. Therefore, especial attention should be dedicated about contamination of animal feed and transfer to human food chain by contaminated livestock products. The promising approach for controlling aflatoxins in food is prevention of fungi growth. However, practically this method is not successful; therefore, alternative techniques are needed to eliminate these toxins from consumed products in human and animals. In present study, four phrases used as key words were “aflatoxin, reducing methods, food and feed “by databases including Elsevier, Scopus, PubMed, and Google Scholar. After reviewing 83 articles, 59 studies were selected; these papers were published between 1960 -2014 for recent review. Therefore, it was decided to collect and review the common and usual methods for decreasing or deletion of deterioration of Aflatoxin in livestock feed and human food including physical, chemical and biological methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxins
  • Contamination
  • Animal feed
  • Human food