بررسی قابلیت حذف ترکیبات مولد بو از فاضلاب شهری از تصفیه‌خانه‌ها به روش بیوفیلتراسیون

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

10.22034/jewe.2020.205055.1333

چکیده

پرسنل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب همواره در معرض تهدید عوامل زیان‌آور محیط کار مانند بو قرار می‌گیرند و عدم کنترل این عوامل، بر ایمنی و سلامتی آنها تأثیر خواهند داشت. بیوفیلتراسیون یک فنآوری جدید جهت کنترل آلاینده‌های هوا با قیمت پایین، بازدهی بالا، عملکرد ساده و عدم ایجاد مواد زائد است. هدف از این تحقیق بررسی قابلیت حذف و یا کاهش عوامل بوزا با سیستم بیوفیلتراسیون جهت افزایش ایمنی و سلامت پرسنل تصفیه‌خانه است.
در این تحقیق، از راکتور بیولوژیکی ستون بیوفیلتر با قطر داخلی 14 و طول 95 سانتی‌متر به مدت 12 ماه در مجاورت حوضچه تغلیظ لجن در دمای محیط جهت کاهش بو استفاده شد و غلظت گاز سولفید هیدروژن، گاز آمونیاک، غلظت ترکیبات آلی سولفوره و غیره مورد اندازه‌گیری قرارگرفت. جهت ایجاد شرایط مناسب برای رشد تعداد بیومس در بستر بیوفیلتر از عناصر مغذی استفاده شد.
نتایج نشان داد که راندمان حذف هیدروژن سولفید در زمان ماند بستر خالی 30 و 15 ثانیه بالاتر از 97 درصد و برای آمونیاک در زمان ماند بستر خالی 30، 15 و 10 ثانیه بالاتر از 96 درصد است.
نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که عامل انتشار بو در تصفیه‌خانه فاضلاب شهری گازهای H2S و NH3 هستند و سیستم بیوفیلتراسیون قابلیت حذف بالغ بر 95 درصد ترکیبات مولد بو را دارد. روش بیوفیلتراسیون غلظت H2S و NH3 را از هوای تصفیه خانه به کمتر از حد مجاز و مطابق با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست رسانده و بنابراین برای ارتقای ایمنی و بهداشت پرسنل مناسب0می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Biofiltration Efficiency in Reduction of odor Compounds from Urban Wastewater

نویسنده [English]

  • abdoullah samiee bayragh
چکیده [English]

Air is one of the essential elements for survival, without which life is not possible. Therefore, in order to maintain it, measures should be taken to prevent and control its pollution. Sewage treatment plant personnel are always exposed to hazardous, hazardous chemicals, and if they do not control their health will be affected. Biofiltration is a new technology for controlling air pollutants at low cost and high efficiency. Its application has been remarkably developed in recent years due to its simple operation and the absence of waste materials. Biological reactor for 12 months at ambient temperature was in the vicinity of the Condensed sludge. The results showed that the removal efficiency of biofilter in an empty bed residence time of 30 and 15 s with a higher removal rate of 97 % for hydrogen sulfide. The empty bed contact time of 30, 15 and 10 s ammonia removal efficiency greater than 96% was achieved. According to the studies and the results of laboratory analysis of odor emissions of hydrogen sulfide and ammonia gases in Municipal Wastewater Treatment Plant, which is also known as toxic air contaminants. These compounds also have toxic. According to the analysis done system has an average efficiency of over 90% of odor causing compounds had. Therefore, the above method is proposed to clean up contaminants in order to control the health of personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofiltration
  • Odor-producing compounds
  • Hydrogen Sulfide
  • Ammonia
  • health employee

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 21 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1399