نویسنده = امیر مرادی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی روش‌های برآورد بار رسوب معلق رودخانه قره‌چای

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 328-338

امیر مرادی نژاد؛ داود داود مقامی؛ مجتبی مرادی