اثرات بهداشتی و محیط زیستی فلزات سنگین(کادمیوم، سرب و آرسنیک)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

10.22034/jewe.2020.253534.1445

چکیده

چکیده
در طول دهه های اخیر در اثر فعالیتهای بشر نگرانیهای رو به تزایدی در خصوص آلودگیهای زیست محیطی ایجاد شده است. فلزات سنگین بخشی از آلاینده های محیط زیست بوده که سرب؛ کادمیوم و ارسنیگ از میان این آلاینده ها برای انسان سمی ترند. جذب این آلاینده ها از طریق آب شرب یا از طریق زنجیره غذایی اختلالات متعددی در انسان ایجاد می کند. فلزات سنگین بخاطر سمیت آنها برای انسان و محیط زیست جزو مهمترین آلاینده های زیست محیطی بشمار می روند. این آلاینده ها به واسطه طبیعت غیر قابل تجزیه، سمیت زیاد، خاصیت تجمعی بالا و سرطانزایی آنها به شدت مورد توجه متولیان بهداشت و سلامت جامعه می باشند. فلزات سنگین جزو سموم سیستمیک بوده و با اثر اختصاصی بر روی اعصاب، کلیه ها، جنین و سرطانزایی می توانند سبب مرگ و میر شوند. این سموم با ایجاد اختلال در سیستم ذهنی و عصبی بدن و تحت تأثیر قرار دادن نوروترانسمیترها و همچنین اثرات قلبی عروقی و اثر روی سیستم ایمنی و تولید مثل، اثرات ناگواری را در انسان ایجاد می کنند. مقاله حاضر یک مطالعه مروری می باشد که براساس تحقیقات قبلی نویسندگان و بررسی متون از سایر مراجع و منابع معتبر علمی تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Health and environmental effects of heavy metals (Cd, Pb, As)

نویسنده [English]

  • hamidreza Nassehinia
Dept. of Environmental Health Engineering, Damghan Faculty of Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
چکیده [English]

There is an increasing concern over environmental pollutions, because over the course of the recent decades, human activities have led to an increase in environmental pollution. Heavy metals are some of these pollutants. Among the heavy metals lead, chrome and arsenic are more toxic to human. Up-taking of heavy metals from water or food chain may cause various disorders in human. Because of heavy metals toxicity for environment and human, they are considered as important environmental pollutants. These pollutants due to the non-biodegradable, high toxicity, high cumulative effects are regarded custodians of health of the society. Heavy metals are systemic poisons and by specific effect on the nerves, carcinogenesis can cause death. These poison by disrupting in mental and nervous system and interfere with neurotransmitters and effects on cardiovascular, immune system can cause horrible effects on human health. The aim of this study was to determine the health and environmental effects of heavy metals with emphasis on cadmium, lead and arsenic. To do this review study, previous research conducted by the authors and review of texts from other authoritative scientific sources have been used. Due to the destructive and harmful effects of toxic elements of heavy metals on humans and other living organisms, their removal from wastewater is inevitable. For this reason, in order to implement the regulations, it is necessary that before discharging sewage into the environment, their heavy metals must be treated to the standard limit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental pollutions
  • heavy metals
  • Health effects
  • cumulative properties

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 28 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1399