راهنمای عضویت و داوری در پابلونز    

دقت فرمایید که سایت Publons با سایت Web of Science در سال 2022 ادغام شده است و داوران محترم با اکانت Web of Science  می توانند از اطلاعات داوری مقالات اطلاع حاصل فرمایند.

 از داوران گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه Web of Science ثبت نمایید.