اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور بهزاد شاهمرادی

نانوتکنولوژی محیط استاد
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران

bshahmoradimuk.ac.ir
09187705355
0000-0002-2120-4518

h-index: 26  

دکتر بهزاد شاهمرادی، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان می باشد. ایشان کارشناسی را در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (1382)، کارشناسی ارشد را در دانشگاه میسور کشور هندوستان (1386) و  دکترای خود را در همین دانشگاه میسور کشور هند در سال 1390 به پایان رسانده است. در سال های اخیر مسئولیت بسیاری از طرح های پژوهشی و راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در رشته  مهندسی بهداشت محیط را بر عهده داشته است. ایشان علاوه بر مقالات علمی متعدد در مجلات معتبر، چند جلد کتاب تخصصی را از انگلیسی به فارسی ترجمه، دو جلد کتاب انگلیسی را تألیف و دو فصل کتاب را به زبان انگلیسی به چاپ رسانده است. تمرکز پژوهشی ایشان در زمینه سنتز نانوذرات آلایش شده جهت حذف آلایند های محیط زیستی بوده و از سال 1390 عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان می باشند. او در حال حاضر به عنوان سردبیر و نیز به همراه آقای دکتر عطا امینی به عنوان بنیانگذار و مالک مجله "محیط زیست و مهندسی آب" (EWE) فعالیت می کند.