دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، بهمن 1396، صفحه 298-400 

مقاله پژوهشی

ارزیابی شاخص های پایداری زیست محیطی و کشاورزی در حوزه های آبریز زرینه رود و سیمینه رود

صفحه 298-311

جمال احمدآلی؛ غلامعباس بارانی؛ کورش قادری؛ بهزاد حصاری


بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت خرم آباد

صفحه 341-352

سیروس طهماسیان؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ جواد بهمنش


نقش زیرحوضه ها در پارامترهای کیفی آب رودخانه چهل‌چای

صفحه 378-389

جواد شیرزادنیا؛ علی حشمت‌پور؛ ابوالحسن فتح‌آبادی؛ رضا اکبری