دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، اردیبهشت 1395 
برآورد میزان سرریزی موج از روی موج‌شکن‌های شکل‌پذیر

صفحه 64-83

محمود محمد رضاپور طبری؛ محمد نوید مقیم؛ راضیه فروزان بروجنی


بررسی پایداری منابع آب در بخش کشاورزی شهرستان دهگلان

صفحه 102-110

حامد قادرزاده؛ سمیه کاظمی؛ محمود حاجی رحیمی