دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 278-550 

مقاله پژوهشی

ارائه شاخص نوین آلودگی و خطر بوم شناسی آب‌های زیرزمینی (PERG)

صفحه 278-290

10.22034/jewe.2021.290702.1581

نفیسه ایزدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضابیلندی؛ سید رضا هاشمی


بررسی عملکرد غشای نانوکامپوزیتی تیتانیوم دی اکسید در حذف سرب از محلول‌های آبی

صفحه 304-316

10.22034/jewe.2021.303033.1621

محمدحسین محمدقیماسی؛ مریم کیانی صدر؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ داریوش عمادزاده


ارزیابی آلودگی عناصر (Cd, As Cu, Zn,) در مصب رودخانه های غرب استان مازندران

صفحه 333-349

10.22034/jewe.2021.291804.1592

سید احمد حجازی؛ احمد توانا؛ آپتین راهنورد؛ غلامرضا فرید فهیمی؛ مسعود کیادلیری


اصلاح ضرایب تعدادی از معادلات برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع

صفحه 411-426

10.22034/jewe.2021.293310.1593

فاطمه صفری؛ عباس کاویانی؛ اصغر عزیزیان قطار؛ هادی رمضانی