دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 555-752 
4. آلودگی محیط‌زیست، رشد اقتصادی و هزینه‌های بهداشتی در کشورهای جنوب شرق آسیا: رویکرد پانل ARDL

صفحه 590-600

10.22034/jewe.2021.265173.1495

مجتبی عباسیان؛ حسین ابراهیم زاده آسمین؛ مهرداد علیرضایی شهرکی؛ آرزو براهویی


5. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شدت و بزرگی سیلاب در دوره های آتی

صفحه 601-614

10.22034/jewe.2021.272475.1513

حسن علی پور؛ علی سلاجقه؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ مجتبی نساجی زواره


6. تأثیر سامانه‌های آبیاری ‌تحت‌فشار بر تغییر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

صفحه 615-628

10.22034/jewe.2021.265344.1496

حمید زارع ابیانه؛ رسول یوسفی؛ مهدی جوزی؛ عباس عباسی؛ مسعود شاکرمی


9. گیاه پالایی خاک‌های آلوده به لجن مخازن نفتی به وسیله گونه‌‌ کهور

صفحه 658-667

10.22034/jewe.2021.279242.1537

مصطفی مرادی؛ زهره برازیون نژاد؛ رضا بصیری؛ اسفندیار جهانتاب؛ غلامحسین مرادی