دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آبان 1400، صفحه 386-554 
تفکیک هاله‌‌های آلودگی‌ نفتی آب زیرزمینی در محدوده صنعتی جنوب تهران

صفحه 477-493

10.22034/jewe.2021.259994.1475

کمال خدایی؛ هادی تابانی؛ علی اکبر شهسواری؛ سید حسین قریشی؛ زهرا بوسلیک؛ بنیامین رضازاده؛ مجید مختاری


مقاله کوتاه

تعیین زمان قطع و طول بهینه آبیاری نواری با انتهای بسته

صفحه 533-540

10.22034/jewe.2021.272188.1509

عادل سرگلزایی؛ محمد مهدی چاری؛ معصومه دلبری؛ پیمان افراسیاب


تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارهای زیست‌محیطی گردشگران در نوروز در دشت سوسن، شهرستان ایذه

صفحه 541-546

10.22034/jewe.2021.262519.1485

ابوالمحمد بندری؛ عباس نوروزی؛ مرضیه محمدی؛ روشنک قبادپور؛ فاطمه محسنی نسب