نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن، ایران.

2 گروه محیط زیست. واحد رودهن. دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن، ایران.

3 گروه محیط زیست. واحد رودهن. دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن. ایران.

چکیده

. عملیات تولید گاز در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی منجر به تولید پسماند صنعتی می‌شود که بر اثر عدم مدیریت صحیح موجب مخاطرات زیست محیطی و تهدید سلامت نیروی کار خواهد گردید. هدف از این تحقیق شناسایی، تفکیک و اولویت‌بندی پسماندهای صنعتی در این پالایشگاه جهت حذف یا کاهش خطرات زیست‌محیطی می‌باشد. در این تحقیق پس از جمع‌‌آوری اطلاعات پسماندها، 19 مورد پسماند صنعتی شناسایی شد. سپس داده‌ها از طریق مستندات، نظریه خبرگان و روش دلفی‌ تجزیه و تحلیل شده و با توجه به اهمیت روش تصمیم‌گیری چند معیاره‌ برای رتبه‌بندی و همچنین مدیریت پسماند، از روش تاپسیس برای اولویت‌بندی استفاده گردید. در نتیجه گوگرد‌ ضایعاتی با 86%، بیشترین اولویت نزدیکی به پسماندهای پر خطر و ظروف آزمایشگاهی مخلوط با ‌20%، کمترین اولویت نزدیکی به پسماندهای کم خطر را دارند، همچنین بر اساس فاصله درصد نزدیکی نسبی پسماندها به یکدیگر‌، آن‌ها در 3 سطح بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند، که با توجه به ترتیب میزان اولویت‌بندی، می‌توان در راستای کاهش و کنترل نوع و حجم آن‌ها با استفاده از راهکارهای مدیریتی و همچنین برنامه‌ریزی جهت تفکیک و جداسازی در محل تولید بر اساس اصل هزینه- فایده با تصمیمات آگاهانه اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prioritization and management of industrial waste in the ninth refinery of South Pars Gas Complex.

نویسندگان [English]

  • mohammad taghi taheri 1
  • mina macki ale agha 2
  • hasan samadyar 3

1 Department of Environment, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen,, Iran.

2 Department of Environment, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

3 Department of Environment, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

چکیده [English]

Gas production operations in the ninth refinery of South Pars Gas Complex will lead to the production of industrial waste, which due to lack of proper management will cause environmental hazards and threaten the health of the workforce. The purpose of this study is to identify, differentiate and prioritize industrial waste in this refinery to eliminate or reduce environmental hazards. In this study, after collecting waste information, 19 cases of industrial waste were identified. Then the data were analyzed through documentation, expert theory and Delphi method and due to the importance of multi-criteria decision making method for ranking as well as waste management, TOPSIS method was used for prioritization. As a result, waste sulfur with 86% has the highest priority of proximity to high-risk wastes and mixed laboratory containers with 20% have the lowest priority of proximity to low-hazard wastes. There are 3 levels: high, medium and low, According to the order of prioritization, it is possible to reduce and control their type and volume by using management strategies as well as planning for segregation at the production site based on the principle of cost-benefit with informed decisions, took action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Waste management
  • Environment
  • Gas refinery
  • Topsis