نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

منابع آب کمیاب است و به‌طور نابرابر توزیع شده است. تجارت آب مجازی می‌تواند منابع آب را در مسافت‌های طولانی توزیع کند و از فشار بر منابع آب در مناطق کم آب بکاهد. زیرا کالاهای معامله شده حاوی مقدار زیادی آب مجازی هستند. بخش صنعت بعد از بخش کشاورزی از مصرف کنندگان اصلی آب در ایران است. از این جهت، این پژوهش به بررسی جامع از تجارت آب مجازی صنعت سیمان در ایران متمرکز است. در این پژوهش تجارت آب مجازی بین ایران و 68 کشور وارد کننده سیمان از ایران و 40 کشور که ایران به آن‌ها سیمان صادر کرده است بررسی شد. دوره زمانی پژوهش حاضر از سال 2001 تا 2018 می‌باشد. نتایج نشان داد صادرات آب مجازی سیمان m3 106 × 385/15 در سال می‌باشد. کل صادرات آب مجازی سیمان m3 106 × 940/276 محاسبه شد. آب مجازی سیمان عمدتاً به کشورهای عراق‌، افغانستان، کویت، آذربایجان و ترکمنستان صادر می‌شود. 83 % از صادرات آب مجازی سیمان به آسیا، 10 % به اروپا و 7 % به افریقا انجام می‌شود. واردات آب مجازی سیمانm3 106 × 147/0 در سال است و عمدتاً از کشورهای چین، ترکیه، امارات متحده عربی، چین تایپه و ارمنستان وارد می‌شود. 75/67 % از واردات آب مجازی سیمان از آسیا، 28/32 % از اروپا و 07/0 از قاره امریکا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Virtual Water Trade of Cement Industry in Iran

نویسنده [English]

  • Ehsan Darvishan

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

چکیده [English]

Water resources are scarce and unevenly distributed. Virtual water trading can distribute water resources over long distances and reduce the pressure on water resources in low water areas. Because traded goods contain a lot of virtual water. The industrial sector is the main consumer of water in Iran after the agricultural sector. Therefore, this study focuses on a comprehensive study of the virtual water trade of the cement industry in Iran. This study examined the virtual water trade between Iran and 68 countries importing cement from Iran and 40 countries to which Iran has exported cement. The current research period is from 2001 to 2018. The results showed that the virtual water export of cement is 15.385 × 106 m3 per year. The total virtual water export of cement was calculated to be 276.940 × 106 m3. Virtual water of cement is mainly exported to Iraq, Afghanistan, Kuwait, Azerbaijan and Turkmenistan. 83% of virtual water exports of cement go to Asia, 10% to Europe and 7% to Africa. Virtual water imports of Cement are 0.147 × 106 m3 per year and are mainly imported from China, Turkey, UAE, Chinese Taipei and Armenia. 67.75% of virtual water imports of Cement are from Asia, 32.28% from Europe and 0.07% from America.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement industry
  • Virtual water import of cement
  • Virtual water export of cement
  • International trade