تعیین الگوی کشت محصولات کشاورزی شهرستان اصفهان با استفاده از ردپای آب و آب مجازی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه زابل

10.22034/jewe.2021.297869.1604

چکیده

یکی از شاخص‌های مطرح برای به‌کارگیری مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، شاخص ردپای آب است. این تحقیق با هدف محاسبه ردپای آب محصولات عمده کشاورزی شهرستان اصفهان و تعیین الگوی کشت بهینه از منظر ردپای آب و آب مجازی انجام شده است. برای انجام تحقیق ابتدا داده‌های هواشناسی از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. سپس نیاز آبی محصولات عمده کشاورزی شهرستان اصفهان با استفاده از نرم‌افزار CropWat 8 محاسبه شد. مقدار عملکرد محصول و مقدار کود ازته مصرفی از جهاد کشاورزی استان اخذ شد. سپس میانگین حجم آب مصرفی، آب مجازی، ردپای آب و بهره‌وری مصرف آب این محصولات برای دوره آماری 1396-1390 محاسبه شد. نتایج نشان داد دانه‌های روغنی و حبوبات بیشترین ردپای آب را داشتند. گیاهان علوفه‌ای، صیفی‌جات و سبزی‌جات به‌ترتیب بیشترین بهره‌وری مصرف آب و کمترین ردپای آب را داشتند. بر این اساس، کشت دانه‌های روغنی در اصفهان توصیه نمی‌شود. در گروه غلات گندم، در گروه گیاهان علوفه‌ای ذرت‌علوفه‌ای، در گروه سبزیجات پیاز و در گروه صیفی‌جات هندوانه به دلیل داشتن رد پای آب کمتر برای کشت در منطقه اصفهان توصیه می‌شود. با توجه به خشک‌سالی‌های اخیر و کمبود آب باید از منابع آب موجود به بهترین نحو استفاده نمود و کشت محصولات با نیاز آبی کمتر و عملکرد بالاتر مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the cultivation pattern of Isfahan agricultural products using water footprint and virtual water

نویسندگان [English]

  • Halimeh Piri
  • mojtaba mobaraki
zabol university
چکیده [English]

One of the indicators for applying comprehensive watershed management is the water footprint index. this study was conducted with the aim of calculating the water footprint of the major agricultural products of Isfahan city and determining the optimal cultivation pattern from the perspective of water footprint and virtual water. To conduct the research, meteorological data were first obtained from the Meteorological Organization. Then the water requirement of major agricultural products in Isfahan was calculated using CropWat 8 software. The yield of the crop and the amount of nitrogen fertilizer used were obtained from the agricultural jihad of the province. Then, the average volume of water consumption, virtual water, water footprint and water use efficiency of these products for the statistical period 2011-2017 was calculated. The results showed that oilseeds and legumes had the highest water footprint. Forage plants,summer crops and vegetables had the highest water use efficiency and the lowest water footprint, respectively. Accordingly, the cultivation of oilseeds in Isfahan is not recommended. In the group of wheat grains, in the group of plants, fodder, corn, forage, in the group of vegetables, onions and in the group of summer vegetables, watermelon is recommended for cultivation in Isfahan region due to having less water footprint. Due to recent droughts and water shortages, available water resources should be used in the best way and crops with lower water requirements and higher yields should be planned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green water
  • Blue water
  • gray water
  • White Water
  • Water Use Efficiency

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1400