دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات درج شده در این صفحه، مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و پس از تکمیل فرآیند داوری در شماره های آتی مجله چاپ می شوند.

مقاله مروری

1. اثرات بهداشتی و محیط زیستی فلزات سنگین(کادمیوم، سرب و آرسنیک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22034/jewe.2020.253534.1445

حمیدرضا ناصحی نیا


مقاله پژوهشی

2. ارزیابی کارآیی مدل MPSIAC برای برآورد رسوب حوزه آبخیز زریبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

10.22034/jewe.2021.263729.1492

حسین خالدیان؛ عطا امینی


3. تأثیر سامانه‌های آبیاری ‌تحت‌فشار بر تغییر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22034/jewe.2021.265344.1496

حمید زارع ابیانه؛ رسول یوسفی؛ مهدی جوزی؛ عباس عباسی


4. آلودگی محیط زیست ، رشد اقتصادی و هزینه های بهداشتی در کشورهای جنوب شرق آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22034/jewe.2021.265173.1495

مجتبی عباسیان؛ حسین ابراهیم زاده آسمین؛ مهرداد علیرضایی شهرکی؛ بهزاد شاهمرادی؛ آرزو براهویی


مقاله مروری

5. حذف نیکل از محلول های آبی با بررسی دوز جاذب مصرفی، دوز اپتیمم و ظرفیت جذب بیومس های میکروبی و مشتق شده از گیاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

10.22034/jewe.2021.273648.1521

مهدی نژادنادری؛ حمید گوران اوریمی


مقاله کوتاه

6. تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از زمین‌آمار (پژوهش موردی: استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

10.22034/jewe.2021.270090.1505

سیداسماعیل میرعبدالهی حسناتی؛ ابراهیم Ebrahim


مقاله پژوهشی

7. مقایسه پایش خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی با استفاده از شاخص‌های RDI و EDI (منطقه مطالعاتی:حوضه دورود- بروجرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1400

10.22034/jewe.2021.276629.1531

شهلا پایمزد؛ مبینا احمدی؛ مهدی رحیمی


8. ارزیابی شاخص‌های آلودگی چند سیستم تصفیه فاضلاب با تأکید بر غلظت فلزات سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.22034/jewe.2021.250097.1432

نجمه یزدان پناه


9. کارایی استفاده از گیاه حرا (Avicennia marina) به‌عنوان پایش‌گر زیستی فلزات سنگین نیکل، کادمیوم و سرب در سواحل خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jewe.2021.280184.1543

عابد بابک بهاروند؛ مریم کیانی صدر؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ سهیل سبحان اردکانی


10. مقایسه مفاهیم تبخیرتعرق پتانسیل (ETp) و تبخیرتعرق مرجع (ETo) با استفاده از داده‌های لایسیمتری در استان قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1400

10.22034/jewe.2021.279059.1535

محدثه السادات فخار؛ عباس کاویانی


11. حذف فلزات سرب و کروم (VI) از آب در سیستم ناپیوسته با استفاده از گاما آلومینای فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

10.22034/jewe.2021.275812.1528

قاسم ذوالفقاری؛ جواد سرفراز؛ صفورا سرنوبه


12. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شدت و بزرگی سیلاب در دوره های آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1400

10.22034/jewe.2021.272475.1513

حسن علی پور؛ علی سلاجقه؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ مجتبی نساجی زواره


13. امکان پالایش خاک‌های آلوده به لجن مخازن نفتی توسط گونه‌‌ کهور (Prosopis juliflora (Sw.) DC.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22034/jewe.2021.279242.1537

زهره برازیون نژاد؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ اسفندیار جهانتاب؛ غلامحسین مرادی


14. طراحی بهینه آبشکن‌های رودخانه‌ای با استفاده از مدل‌های فراابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.22034/jewe.2021.278160.1532

سمیه امامی؛ جواد پارسا


15. بررسی میزان تاثیرتغییرات pH وسنتیک واکنش در فرایند ترکیبی ZVI/PS/UV بمنظورحذف فنل از فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.22034/jewe.2021.279302.1538

مهدی صالحزاده؛ آرزو نجایی؛ محمدابراهیم رمضانی؛ پروین علیزاده اسلامی؛ محمد شکری


مقاله کوتاه

16. برنامه‌ریزی و تدوین راهبردهای مدیریت محیط‌زیستی تالاب بین المللی انزلی در راستای توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22034/jewe.2021.279832.1542

نگار طیب زاده مقدم؛ بهرام ملک محمدی


مقاله پژوهشی

17. جداسازی امولسیون آب و روغن با عملکرد بالا توسط غشاهای زمینه مخلوط میکروفیلتراسیون اصلاح شده با مزوپروس عامل دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22034/jewe.2021.280714.1551

محیا ثمری؛ سیروس زین الدینی؛ علی اکبر زینتی زاده؛ محمد جعفرزاده؛ فواد غلامی


18. ارزیابی دقت نقشه تناسب اقلیمی پسته با استفاده از منحنیROC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

10.22034/jewe.2021.262531.1486

جمشید یاراحمدی؛ عطا امینی؛ قباد رستمی زاد


19. ارزیابی پتانسیل آلودگی فلزات سنگین در خاک های مسیر خطوط لوله انتقال مواد نفتی در شمال خلیج فارس (مطالعه موردی: خط انتقال میعانات گازی عسلویه-بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1400

10.22034/jewe.2021.281945.1554

کتایون حسینی؛ لعبت تقوی؛ صابر قاسمی؛ محسن دهقانی


20. بررسی عددی تأثیر همزمان شیب دیواره کناری و شکل هندسی مخزن بر خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سد در حالت بستر خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22034/jewe.2021.286280.1565

علیرضا اسدپور اردبیلی؛ اتابک فیضی


مقاله کوتاه

21. پایش سلامت خاک در اکوسیستم ناپایدار شمال کشور: مطالعه موردی شهر گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22034/jewe.2021.273692.1522

ابوالفضل بامری


مقاله پژوهشی

22. بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات مصبی رودخانه های مهم بخش جنوبی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.22034/jewe.2021.286828.1569

حسین باقری؛ کاظم درویش بسطامی


24. بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی و بستر زبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.22034/jewe.2021.288085.1573

کوروس نکوفر؛ مرضیه نعیم حسنی؛ مرتضی بیگلریان؛ مرتضی جمشیدی


25. آبیاری قطره‌ای، روشی موثر برای بهبود شاخص‌های کمی و کیفی برگ سبز چای در شرایط تنش آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

10.22034/jewe.2021.286256.1567

کوروش مجد سلیمی؛ رضا آزادی گنبد؛ شهرزاد شایگان


26. اثربخشی روش آبیاری فتیله ‏ای بر عملکرد محصول و کارایی مصرف آب برای کشت ذرت در نواحی نیمه‏ خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

10.22034/jewe.2021.287924.1572

ندا جدیری حیدری؛ عبدالمجید لیاقت


27. تصفیه فاضلاب آشپزخانه با روش بستر لجن بی هوازی جریان رو به بالا (UASB)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

10.22034/jewe.2020.252737.1443

محمود رحمتی


28. مدل سازی عددی دو بعدی جریان ناشی از شکست سد در حضور موانع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22034/jewe.2021.279693.1539

حامد سرورام؛ مهدی شاهرخی


29. ارزیابی آسیب‌پذیری سواحل شمالی خلیج فارس در برابر ریزش‌های نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1400

10.22034/jewe.2021.273904.1524

کامله آقاجانلو؛ میرعلی محمدی؛ مهدی یادگارآزادی؛ فرزاد قاطعی