دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات درج شده در این صفحه، مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و پس از تکمیل فرآیند داوری در شماره های آتی مجله چاپ می شوند.

مقاله مروری

1. اثرات بهداشتی و محیط زیستی فلزات سنگین(کادمیوم، سرب و آرسنیک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22034/jewe.2020.253534.1445

حمیدرضا ناصحی نیا


مقاله کوتاه

2. تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از زمین‌آمار (پژوهش موردی: استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

10.22034/jewe.2021.270090.1505

سیداسماعیل میرعبدالهی حسناتی؛ ابراهیم Ebrahim


مقاله پژوهشی

3. جداسازی امولسیون آب و روغن با عملکرد بالا توسط غشاهای زمینه مخلوط میکروفیلتراسیون اصلاح شده با مزوپروس عامل دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22034/jewe.2021.280714.1551

محیا ثمری؛ سیروس زین الدینی؛ علی اکبر زینتی زاده؛ محمد جعفرزاده؛ فواد غلامی


4. ارزیابی دقت نقشه تناسب اقلیمی پسته با استفاده از منحنیROC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

10.22034/jewe.2021.262531.1486

جمشید یاراحمدی؛ عطا امینی؛ قباد رستمی زاد


مطالعه موردی

6. ارزیابی عملکرد مدل‌های رگرسیون فازی در برآورد تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع در مقایسه با روش پنمن-مانتیث (مطالعه موردی: دشت نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

10.22034/jewe.2021.283243.1555

سپیده زراعتی نیشابوری؛ محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


مقاله پژوهشی

7. ارائه شاخص نوین آلودگی و خطر زیست محیطی آب های زیرزمینی (PERG)-(مطالعه موردی: دشت بیرجند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

10.22034/jewe.2021.290702.1581

نفیسه ایزدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضابیلندی؛ رضا هاشمی


8. اثر آب آبیاری بر بهره‎ وری آب و عملکرد گندم تحت آبیاری قطره‎ ای سطحی و زیرسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.22034/jewe.2021.292934.1590

پرویز فتحی؛ منصور سعیدی؛ مهدی کوچک زاده


9. ارزیابی سیستم تصفیه آب خاکستری با روش هوازی در برنامه ریزی زیست بوم شهری و توسعه فضای سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.291814.1586

سید امیر شمس نیا؛ فردین بوستانی؛ احمدرضا زارع قنات توی


11. برآورد دقت روابط انتقال دبی رسوب با استفاده از مدلHEC-RAS مطالعه موردی: (رودخانه خنداب، ایستگاه جوشیروان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.292016.1587

amir moradinejad؛ سید احمد حسینی


12. بررسی نحوه حرکت آلاینده‌های تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر در رسوبات مجاور رودخانه با استفاده از انجام آزمایش عملی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.284624.1563

سید محمد امین بنائی؛ امیرحسین جاوید؛ امیر حسام حسنی


13. تأثیر مدت‌زمان و فرکانس اندازه‌گیری سرعت‌سنج صوتی بر محاسبه مشخصات آشفته جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.299503.1610

محمدرضا مداحی؛ مجید رحیم پور


مقاله کوتاه

14. تعیین الگوی کشت محصولات کشاورزی شهرستان اصفهان با استفاده از ردپای آب و آب مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.297869.1604

حلیمه پیری؛ مجتبی مبارکی


مقاله پژوهشی

15. ارزیابی آلودگی عناصر (Cd, As Cu, Zn,) در مصب رودخانه های غرب استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.291804.1592

احمد توانا؛ سید احمد حجازی؛ آپتین راهنورد؛ غلامرضا فرید فهیمی؛ مسعود کیادلیری


16. ارزیابی و آنالیز حساسیت آبیاری جویچه ای در کشت سیب زمینی با استفاده از نرم افزار SIRMOD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.298488.1606

کبری لهراسبی؛ مجتبی خوش روش؛ علی قدمی فیروزآبادی


17. حذف متوترکسات از محلول های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت کربن فعال مغناطیسی اصلاح شده با نانوذرات اکسید روی: مطالعه تعادلی و سینتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.299840.1614

علی اصغر حقگو؛ مهرداد چراغی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ بهاره لرستانی؛ ویدا ایزدخواه


18. ارزیابی و مقایسه روش‌های درون‌یابی و رگرسیون خطی جهت تعیین توزیع مکانی بارش (منطقه مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.291533.1584

فرزانه فتوحی فیروزآباد؛ حمیده افخمی اردکانی


19. تهیه غشاهای ضدگرفتگی نانوفیلتراسیون پلی‌اترسولفون عامل دار شده توسط نانوذرات فومارات فروکسان جهت حذف رنگ از محیط‌های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22034/jewe.2021.296401.1600

گلشن مرادی؛ مسعود رحیمی؛ سیروس زین الدینی


20. شبیه‌سازی عددی تاثیر بزرگنمایی سرریز روی مشخصات هیدرولیکی و هیدرودینامیکی آبگیری از بندهای انحراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22034/jewe.2021.280365.1546

داود داودمقامی؛ امیر مرادی نژاد؛ شهلا پایمزد


21. بررسی بهترین الگوها در پیش‌بینی رواناب ورودی به سد طالقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

10.22034/jewe.2021.293381.1594

زهرا نفریه؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ حمید کاردان مقدم


22. ارزیابی فنی- اقتصادی روش تلفیقی کنترل رواناب‌های سطحی به کمک مدل StormCAD و رویکردهای LID-BMP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22034/jewe.2021.295790.1597

جلیل عمادی؛ سید محمد کاظمی؛ مسعود نصری؛ سید شهاب عاملیان


23. بررسی عملکرد غشای نانو کامپوزیتی اکسید تیتانیوم در حذف فلز سنگین سرب از محلول‌های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22034/jewe.2021.303033.1621

محمدحسین محمدقیماسی؛ مریم کیانی صدر؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ داریوش عمادزاده


24. بررسی روند تغییرات ماهانه تبخیر از تشت و مدل‌سازی با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی سری زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22034/jewe.2021.303563.1622

مرتضی شیمی؛ محسن نجارچی؛ کیوان خلیلی؛ عماد الدین هزاوه ای؛ سید محمد میر حسینی


25. بررسی عددی پارامترهای موثر بر هیدرولیک جریان دریچه‌کشویی با آستانه در شرایط جریان آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22034/jewe.2021.295538.1596

رسول دانشفراز؛ رضا نوروزی؛ پریسا عبادزاده؛ حمیدرضا عباس زاده


26. تجارت آب مجازی صنعت سیمان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22034/jewe.2021.304563.1628

احسان درویشان


27. بررسی کارایی پیل نمک زدای میکروبی بیوکاتدی به طور همزمان در فرایند نمکزدایی و تصفیه فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

10.22034/jewe.2021.273836.1540

مجید عباسپور؛ اوین حبیبی؛ امیرحسین جاوید؛ امیر حسام حسنی


28. ارزیابی کارایی روشهای جداسازی جریان پایه در حوزه آبخیز گل‌گل، ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

10.22034/jewe.2021.297503.1602

فروزان آذرینوند؛ محسن توکلی؛ حاجی کریمی


29. تحلیل عملکرد روش‌های هیدرولوژیکی و داده-مبنا در برآورد میزان رسوب معلق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22034/jewe.2021.305599.1632

سحر جاویدان؛ محمدتقی ستاری؛ پریا کریم زاده؛ احمد مهرابی


مطالعه موردی

30. تدوین راهکارهای مناسب جهت کاربست پساب‌ شهری در فعالیت‌های کشاورزی (مورد واکاوی؛ روستای بلان استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22034/jewe.2021.303802.1625

شهپر گراوندی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ سیاوش قنبری


32. مطالعه تعادلی و سینتیکی حذف ایبوپروفن از محلول‌های آبی توسط کربن اصلاح شده کاه و کلش کنجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

10.22034/jewe.2021.310198.1648

بهروز سهرابیان؛ سهیل سبحان اردکانی؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ حشمت اله نورمرادی


33. منشاء‌یابی و ارزیابی آلودگی برخی عناصر در رسوبات سطحی ساحل فرح‌آباد دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.22034/jewe.2021.314718.1671

آرزو خلیجیان؛ بهاره لرستانی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ مهرداد چراغی؛ لیما طیبی


34. بررسی کارایی حذف فلوئورید از محلول‌های آبی با استفاده از کربن اصلاح شده میوه بلوط: مطالعات ایزوترم و سینتیک جذب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22034/jewe.2021.313333.1667

بهاره لرستانی؛ علی رمضانی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ مهرداد چراغی؛ حشمت‌الله نورمرادی


35. ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی شبکه آبیاری و زهکشی با استفاده از دو روش ماتریس آیکلد مرسوم و آیکلد اصلاح شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22034/jewe.2021.299672.1611

عبدالرحیم هوشمند؛ الهه ذرتی پور؛ میترا چراغی


36. اثر توأم حلقوی کردن سیستم آبیاری قطره‌ای-نواری و آب مغناطیسی بر عملکرد هیدرولیکی سیستم آبیاری و کارایی مصرف آب ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22034/jewe.2021.301186.1618

جعفر نیکبخت؛ امیر طالعی؛ علی رضا ,واعظی


37. مهار نرخ رشد آبکند‌ها با استفاده از محلول اشباع آهک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22034/jewe.2021.312162.1655

رحیم کاظمی؛ رضا بیات؛ ضیاالدین شعاعی؛ سید رضا امام جمعه


38. تاثیر انواع مالچ بر حفظ رطوبت خاک در مناطق مختلف فضای سبز شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22034/jewe.2021.304891.1630

احد مولوی؛ شهرام شاه محمدی کلالق؛ منوچهر عبدالمنافی


مقاله پژوهشی

40. ارزیابی مدل هیبریدی جنگل تصادفی-الگوریتم ژنتیک در تخمین تابش خورشیدی روزانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

10.22034/jewe.2022.312038.1654

سجاد هاشمی؛ سعید صمدیان فرد؛ علی اشرف صدرالدینی


مقاله پژوهشی

42. جذب رنگزا متیلن بلو با استفاده از گرانول‌های کربن- آلژینات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22034/jewe.2022.317408.1687

مریم فیاضی


43. تعیین اشکال فرسایش خاک و برآورد رسوب حوضه خورخوره با استفاده از منحنی سنجه رسوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1400

10.22034/jewe.2022.318097.1688

محمدحسین سدری سدری؛ مهدی کرمی مقدم؛ عطا امینی


44. حذف یون کادمیم از محلول‌‌های آبی با استفاده از نانوگرافن اکساید مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22034/jewe.2022.314764.1672

پریا فتح الهی؛ حسن رضائی؛ مهدی صادقی؛ سمیه نمرودی


مطالعه موردی

45. بررسی کیفیت آب رودخانه‌های شهری با استفاده از شاخص کیفیت منابع آب و ارزیابی تناسب آنها با کاربری حفاظت از محیط‌زیست (مطالعه موردی رودخانه کن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

10.22034/jewe.2022.315256.1675

نازلی مقدم یکتا؛ مریم رفعتی؛ عبدالرضا کریمی؛ نوشین سجادی