موضوعات = ترویج
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نقش کانال‏های ارتباطی و اطلاعاتی در بکارگیری رفتار حفاظت از آب کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22034/jewe.2021.279932.1541

مسلم سواری؛ فاطمه بیرانوند