موضوعات = شبکه های آب و فاضلاب شهری
تعداد مقالات: 2
1. تدوین راهکارهای مناسب جهت کاربست پساب‌ شهری در فعالیت‌های کشاورزی (مورد واکاوی؛ روستای بلان استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22034/jewe.2021.303802.1625

شهپر گراوندی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ سیاوش قنبری


2. ارزیابی پتانسیل رسوب‌گذاری و خورندگی آب شرب (مطالعه موردی: شبکه آب شرب شهر شیراز)

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 84-101

نیما توان پور؛ نوید توان پور؛ سیده آسیه موسوی راد