تصفیه پساب صنعتی بوسیله روش تلفیقی سیستم راکتور بی هوازی و لجن فعال با رشد چسبیده (IFAS) به منظور استفاده در مصارف مختلف صنعتی و کشاورزی

عبداله سمیعی بیرق؛ محمد مشکینی؛ مهدی ذاکری خطیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ewe.2024.420979.1896