موضوعات = فیزیک و حفاظت خاک
تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی کارآیی مدل MPSIAC برای برآورد رسوب حوزه آبخیز زریبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

10.22034/jewe.2021.263729.1492

حسین خالدیان؛ عطا امینی


2. تأثیر سامانه‌های آبیاری ‌تحت‌فشار بر تغییر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22034/jewe.2021.265344.1496

حمید زارع ابیانه؛ رسول یوسفی؛ مهدی جوزی؛ عباس عباسی


3. تعیین زمان قطع و طول بهینه آبیاری نواری با انتهای بسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

10.22034/jewe.2021.272188.1509

عادل سرگلزایی؛ محمد مهدی mohammad mahdi؛ معصومه دلبری؛ پیمان افراسیاب


4. توسعه مدل هیبریدی شبکه عصبی فازی- الگوریتم شاهین هریس (ANFIS-HHO) جهت پیش‌بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 304-317

10.22034/jewe.2021.254271.1447

سامی قوردویی میلان؛ شادی بهمنی؛ هانا سلیمی؛ محمد علی قربانی


5. بررسی اثرات عملیات حفاظت آب و خاک بر برخی ویژگی‌های خاک

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 143-156

10.22034/jewe.2020.248329.1425

جواد خلجی؛ نسرین قرهی؛ مهدی پژوهش


6. ,عملکرد دستگاه خودکار آشکارساز جبهه رطوبتی

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-12

10.22034/jewe.2020.218691.1345

آرش تافته؛ سعید غالبی؛ سینا ملاح


7. ارزیابی معادلات زه کشی زیرزمینی دشت شادگان استان خوزستان در حالت جریان غیر ماندگار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 320-330

10.22034/jewe.2018.138375.1269

وحید شهابی زاد؛ علی رضا حسن اقلی؛ عباس ستوده نیا


8. تأثیر باقیمانده‌های ذرت، گندم و نیشکر سبز بر برخی خصوصیات خاک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 123-136

10.22034/jewe.2018.113441.1225

صدیقه مکاری؛ سید فخرالدین افضلی


9. نقش پروژه‌های آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب حوضه‌های آبخیز

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 200-213

حسین خالدیان؛ رضا بیات


10. برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز زیارت، گرگان با استفاده از سزیم 137

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-118

کاظم نصرتی؛ سعیده جلالی؛ محمدرضا زارع؛ لقمان شیرزادی