موضوعات = هیدرولیک و مهندسی رودخانه
تعداد مقالات: 21
1. طراحی بهینه آبشکن‌های رودخانه‌ای با استفاده از مدل‌های فراابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.22034/jewe.2021.278160.1532

سمیه امامی؛ جواد پارسا


2. بررسی عددی تأثیر همزمان شیب دیواره کناری و شکل هندسی مخزن بر خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سد در حالت بستر خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22034/jewe.2021.286280.1565

علیرضا اسدپور اردبیلی؛ اتابک فیضی


4. بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی و بستر زبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.22034/jewe.2021.288085.1573

کوروس نکوفر؛ مرضیه نعیم حسنی؛ مرتضی بیگلریان؛ مرتضی جمشیدی


5. برآورد دقت روابط انتقال دبی رسوب با استفاده از مدلHEC-RAS مطالعه موردی: (رودخانه خنداب، ایستگاه جوشیروان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.292016.1587

amir moradinejad؛ سید احمد حسینی


6. تأثیر مدت‌زمان و فرکانس اندازه‌گیری سرعت‌سنج صوتی بر محاسبه مشخصات آشفته جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.299503.1610

محمدرضا مداحی؛ مجید رحیم پور


7. مدل سازی عددی دو بعدی جریان ناشی از شکست سد در حضور موانع

دوره 7، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 629-641

10.22034/jewe.2021.279693.1539

حامد سرورام؛ مهدی شاهرخی


12. تأثیر بار معلق رسوب بر ضریب زبری و شدت آشفتگی جریان (مطالعه موردی: رودخانه‌های هراز، رستم‌آباد و بهشت‌آباد)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 459-472

10.22034/jewe.2020.243225.1403

حسین افضلی مهر؛ ساناز هادیان؛ احسان شهیری طبرستانی؛ میثم محمدی


13. برآورد فرسایش و رسوب سالانه در حوزه آبخیز بابلرود با استفاده از مدل MPSIAC

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 192-205

10.22034/jewe.2020.230807.1358

احسان شهیری طبرستانی؛ حسین افضلی مهر


17. مدل‌سازی عددی امواج ناشی از شکست سد سنگی-ملاتی در زیرحوضه نوشان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 90-100

10.22034/jewe.2018.111452.1216

مصطفی صالحی؛ علیرضا فرهادی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ ظاهر احمدپور


18. اصلاح روابط عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-114

10.22034/jewe.2018.112907.1223

مهدی کرمی مقدم؛ تورج سبزواری


19. بررسی تغییرات زمانی عمق آبشستگی در شرایط رخداد سیلاب

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-11

10.22034/jewe.2018.55360

اعظم اردلانی؛ مرتضی بختیاری؛ مجتبی صانعی؛ سید محمود کاشفی پور


21. بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مثلثی شکافدار بر تغییرات بستر آبراهه‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 94-108

محسن درستی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ احمد فتحی