موضوعات = مدیریت منابع آب
تجارت آب مجازی صنعت سیمان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22034/jewe.2021.304563.1628

احسان درویشان


بررسی کیفیت آب رودخانه‌های شهری با استفاده از شاخص کیفیت منابع آب و ارزیابی تناسب آنها با کاربری حفاظت از محیط‌زیست (مطالعه موردی رودخانه کن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

10.22034/jewe.2022.315256.1675

نازلی مقدم یکتا؛ مریم رفعتی؛ عبدالرضا کریمی؛ نوشین سجادی


پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی دشت بیجار- دیواندره در استان کردستان از نظر رسوبگذاری و خورندگی با استفاده از GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.22034/jewe.2022.322892.1707

هوشنگ قمرنیا؛ سمیه عنایتی


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی مصرف آب در حوضه آبخیز هیرمند به‌منظور مدیریت یکپارچه منابع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22034/jewe.2022.322299.1704

فرهاد فقیهی


تحلیل مقایسه‌ای روش‌های داده‌کاوی مبتنی بر هسته و درخت در مقابل روش‌های تجربی در تخمین تبخیر-تعرق مرجع ماهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

10.22034/jewe.2022.317241.1686

سحر جاویدان؛ محمدتقی ستاری؛ احمد مهرابی


توسعه مدل هیبریدی شبکه عصبی- فازی و الگوریتم شکار شاهین هریس جهت پیش‌بینی جریان ماهانه ورودی به مخازن سدها، مطالعه موردی: سد مهاباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22034/jewe.2022.325678.1716

سید محمد عنایتی؛ محسن نجارچی؛ عثمان محمدپور؛ سید محمد میر حسینی


ارزیابی میزان جذب فلزات سنگین توسط گونه گیاهی وتیور در شرایط آبیاری با آب‌های نامتعارف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/jewe.2022.311963.1653

صدرالدین عبدالهی؛ مهدی اسدی لور؛ علی فرزادیان؛ اصلان اگدرنژاد؛ علی عصاره


تأثیر کم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.22034/jewe.2022.332517.1740

حسین سیستانی؛ نجمه یزدان پناه


ارائه شاخص نوین آلودگی و خطر بوم شناسی آب‌های زیرزمینی (PERG)

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 278-290

10.22034/jewe.2021.290702.1581

نفیسه ایزدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضابیلندی؛ سید رضا هاشمی


بررسی عملکرد غشای نانوکامپوزیتی تیتانیوم دی اکسید در حذف سرب از محلول‌های آبی

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 304-316

10.22034/jewe.2021.303033.1621

محمدحسین محمدقیماسی؛ مریم کیانی صدر؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ داریوش عمادزاده


مقایسه کارایی شبکه‌های بیزین و عصبی MLP در پیش‌بینی رواناب ورودی به سد طالقان

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 530-537

10.22034/jewe.2021.293381.1594

زهرا نفریه؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ حمید کاردان مقدم


مقایسه عملکرد مدل‌های رگرسیون فازی با روش پنمن-مانتیث در برآورد تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع در دشت نیشابور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 205-217

10.22034/jewe.2021.283243.1555

سپیده زراعتی نیشابوری؛ محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شدت و بزرگی سیلاب در دوره های آتی

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 601-614

10.22034/jewe.2021.272475.1513

حسن علی پور؛ علی سلاجقه؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ مجتبی نساجی زواره


مدیریت مصرف آب کشاورزی منطقه سیستان تحت رویکرد آب مجازی با استفاده از مدل WEAP

دوره 7، شماره 3، آبان 1400، صفحه 465-476

10.22034/jewe.2021.270472.1506

مهران حکمت نیا؛ مهدی صفدری؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردار شهرکی