موضوعات = ژئوهیدرولوژی
تعداد مقالات: 5
3. تأثیرسازندهای زمین‌شناسی بر کیفیت شرب منابع آب زیرزمینی مجتمع روستایی آرندان، سنندج

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 173-184

10.22034/jewe.2020.230964.1360

محمد حسین قبادی؛ آوا عثمان پور؛ علی اکبر عباسی


5. تغییرات مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بیرجند از نظر مصارف کشاورزی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-36

خالد اوسطی؛ محمد جواد نحوی نیا