موضوعات = هیدرولوژی
تعداد مقالات: 19
1. پهنه‌بندی مناطق سیل‌خیز جنگل‌های ارسباران مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز ستن‌چای – عاشقلو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/jewe.2021.259722.1474

قباد رستمی زاد؛ جمشید یاراحمدی؛ شاهرخ محسنی


2. بررسی تاثیر خشک‌سالی بر منحنی تداوم جریان در حوضه‌های کارستی مطالعه موردی:حوضه کاکارضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

10.22034/jewe.2021.265822.1499

رحیم کاظمی؛ باقر قرمزچشمه


3. کاربست مدل خدمات بوم‌سازگان InVEST در اولویت‌بندی زیرآبخیز‎های تالار از نظر هدررفت خاک، نگهداشت و تولید رسوب

دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 293-303

10.22034/jewe.2020.257980.1470

محسن ذبیحی؛ حمید رضا مرادی؛ عبدالواحد خالدی‌درویشان؛ مهدی غلامعلی‌فرد


4. کاربرد فنون سنجش از دور و GIS در مدل SCS-CN (مطالعه موردی: حوضه بالارود، خوزستان)

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 157-169

10.22034/jewe.2020.252569.1441

مهدی کرمی مقدم؛ احسان مرادی مطلق؛ تورج سبزواری؛ رضا محمدپور


6. تغییرات کمی و مقایسه آماری شاخص‌های هیدرولوژیک جریان رودخانه‌ای بعد از احداث سد یامچی اردبیل

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 107-121

10.22034/jewe.2020.230926.1359

رئوف مصطفی‌زاده؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ لیلا محمدی راد؛ خدیجه حاجی


7. تحلیل آماری- همدیدی نقش فرارفت دمایی در بارش‌های بهاره ایران (1392-1340)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 276-291

10.22034/jewe.2019.198398.1329

فاطمه درگاهیان؛ مهدی دوستکامیان؛ مراد طاهریان


8. مدل‌سازی و پیش‌بینی متوسط درجه‌ حرارت ماهانه‌ی دمای اصفهان با استفاده از مدل SARIMA

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 114-124

10.22034/jewe.2019.149174.1281

سکینه خانی تملیه؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ سید محمود حسینی صدیق؛ محمد کمانگر؛ زهرا شمسی


15. بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند دمایی آتی دشت ابهر

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-60

10.22034/jewe.2018.55974

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ حسین رضایی


18. پیش‌بینی و بررسی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از سری زمانی (مطالعه موردی: حوزه آبریز سلماس)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 346-359

مطلب بایزیدی؛ معروف سی و سه مرده؛ آزیتا عصرآگاه