موضوعات = هیدرولوژی
تعداد مقالات: 23
1. ارزیابی و مقایسه روش‌های درون‌یابی و رگرسیون خطی جهت تعیین توزیع مکانی بارش (منطقه مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22034/jewe.2021.291533.1584

فرزانه فتوحی فیروزآباد؛ حمیده افخمی اردکانی


2. ارزیابی فنی- اقتصادی روش تلفیقی کنترل رواناب‌های سطحی به کمک مدل StormCAD و رویکردهای LID-BMP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22034/jewe.2021.295790.1597

جلیل عمادی؛ سید محمد کاظمی؛ مسعود نصری؛ سید شهاب عاملیان


3. بررسی روند تغییرات ماهانه تبخیر از تشت و مدل‌سازی با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی سری زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22034/jewe.2021.303563.1622

مرتضی شیمی؛ محسن نجارچی؛ کیوان خلیلی؛ عماد الدین هزاوه ای؛ سید محمد میر حسینی


4. ارزیابی کارایی روشهای جداسازی جریان پایه در حوزه آبخیز گل‌گل، ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

10.22034/jewe.2021.297503.1602

فروزان آذرینوند؛ محسن توکلی؛ حاجی کریمی


7. کاربست مدل خدمات بوم‌سازگان InVEST در اولویت‌بندی زیرآبخیز‎های تالار از نظر هدررفت خاک، نگهداشت و تولید رسوب

دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 293-303

10.22034/jewe.2020.257980.1470

محسن ذبیحی؛ حمید رضا مرادی؛ عبدالواحد خالدی‌درویشان؛ مهدی غلامعلی‌فرد


8. کاربرد فنون سنجش از دور و GIS در مدل SCS-CN (مطالعه موردی: حوضه بالارود، خوزستان)

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 157-169

10.22034/jewe.2020.252569.1441

مهدی کرمی مقدم؛ احسان مرادی مطلق؛ تورج سبزواری؛ رضا محمدپور


10. تغییرات کمی و مقایسه آماری شاخص‌های هیدرولوژیک جریان رودخانه‌ای بعد از احداث سد یامچی اردبیل

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 107-121

10.22034/jewe.2020.230926.1359

رئوف مصطفی‌زاده؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ لیلا محمدی راد؛ خدیجه حاجی


11. تحلیل آماری- همدیدی نقش فرارفت دمایی در بارش‌های بهاره ایران (1392-1340)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 276-291

10.22034/jewe.2019.198398.1329

فاطمه درگاهیان؛ مهدی دوستکامیان؛ مراد طاهریان


12. مدل‌سازی و پیش‌بینی متوسط درجه‌ حرارت ماهانه‌ی دمای اصفهان با استفاده از مدل SARIMA

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 114-124

10.22034/jewe.2019.149174.1281

سکینه خانی تملیه؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ سید محمود حسینی صدیق؛ محمد کمانگر؛ زهرا شمسی


19. بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند دمایی آتی دشت ابهر

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-60

10.22034/jewe.2018.55974

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ حسین رضایی


22. پیش‌بینی و بررسی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از سری زمانی (مطالعه موردی: حوزه آبریز سلماس)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 346-359

مطلب بایزیدی؛ معروف سی و سه مرده؛ آزیتا عصرآگاه